În temeiul Regulamentului privind piața energiei electrice 2019/943, statele membre sunt obligate să prezinte reformele pieței lor de energie electrică dacă și când identifică lipsurile probabile de aprovizionare.

Răspunsurile la această consultare privind planurile germane ar trebui trimise până la 6 iulie 2021.

Grupurile țintă sunt reprezentate de: autorități naționale, regionale și locale, companii private, asociații industriale, întreprinderi mici și mijlocii, organizații ale consumatorilor, sindicate, ONG-uri, organizații de mediu, consultanțe și alte părți interesate.

Obiectivul consultării

Comisia Europeană face o consultare cu privire la reformele pieței energiei electrice în Germania. Așa cum se subliniază în normele UE privind piața energiei (articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața internă a energiei electrice), unui stat membru care se confruntă probabil cu lipsuri de aprovizionare i se solicită să își reformeze piața energiei electrice.

La 17 iunie 2021, Germania a prezentat Comisiei Europene măsurile de reformă planificate. Întrucât Comisia va trebui să emită un aviz cu privire la planul german, ea solicită opiniile părților interesate cu privire la reformele planificate.

Cum se depune contribuția

Respondenții își pot trimite comentariile și opiniile în căsuța poștală funcțională până la 6 iulie 2021: [email protected].