În prezent reactorul 5 de la Kozlodui funcționează ilegal fără să respecte actualele convenţii Europene (Espoo si Aarhus), se mai arată în comunicat. Partidul Verde European solicită autorităților bulgare să acţioneze pentru a securiza CNE de la Kozlodui şi să accepte realizarea Raportului complet de Evaluare de Impact asupra Mediului în context transfrontalier (EIA).

Partidul Verde din Romania afirmă că Bulgaria a decis să prelungească durata de funcţionare a reactoarelor nr.5 si nr.6 fară nicio informare și dezbateri publice, ignorând solicitarea autorităților române (guvernele anterioare alianței PSD-ALDE) de a efectua un raport complet de evaluare a impactului asupra mediului.

O echipă formată din 2 membri ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), 5 experți externi si 4 observatori au efectuat o recenzie tehnică asupra centralei de la Kozlodui și au indentificat 11 probleme în domenii fundamentale. nici una dintre aceste probleme nefiind abordată.

În notificarea Bulgariei asupra extinderii duratei de viață a reactorului 5 se afirmă, fără justificări, faptul că nu exista nici un risc transfrontalier Romania/ Bulgaria. Cea mai recentă evaluare asupra riscurilor unui cutremur arată că există o "predispoziție" către apariția unui incident sever, se mai arată în comunicat.

Cutremure de o magnitudine extremă au avut loc periodic în regiunea Kozlodui astfel: în 1908 (magnitudine 7.1), în 1940 (magnitudine 7.7), 1977 (magnitudine7.4), 1986 (magnitudine7.1) şi pe 30 si 31 Mai 1990 (magnitudine 6.9 si 6.4). Decizia Bulgariei de a nu efectua un Raport complet de Evaluare a Impactului asupra Mediului în context transfrontalier, reprezinta o violare flagranta a Conventiei Espoo.

Pe baza îngrijorărilor în ceea ce priveşte riscul unui accident sever la CN de la Kozlodui cu expunere asupra populației din regiune, este imperios necesar efectuarea de presiuni internaționale urgente asupra autorităților bulgare și române pentru a respecta Convențiile Espoo și Aarhus, mai se arată în comunicat.

Acest demers a fost inițiat de verzii români și bulgari și susținut de coaliția "Danube Region Nucler Free” cu sediul la Viena și alte ONG-uri importante din România și Bulgaria.

Partidul Verde European cere autoritaților bulgare securizarea Centralei Nucleare de la Kozlodui prin acceptarea efectuării Raportului complet de evaluare de impact asupra mediului înconjurător (EIA).