„Aducem la cunoştinţa opiniei publice că regulamentele menţionate mai sus, precum si fişa postului, semnată de toţi salariaţii CNADNR SA, prevăd că: acordarea către reprezentanţii mass-media de interviuri, precum şi furnizarea de documente sau informaţii în legătură cu activitatea CNADNR, se realizează numai cu respectarea obligatorie a mandatului-împuternicirii acordate de către Directorul General", scrie în comunicat. 

Comisia de disciplină constituită va cerceta „împrejurările care au condus la nerespectarea limitelor de competenţă stabilite prin fişa postului ocupat de salariatul Goga Alin Mihăiţă. Pentru o bună informare a opiniei publice precizăm că acesta s-a prezentat cu titulatura de Director Investiţii CNADNR, funcţie ce nu există în organigrama companiei, acesta fiind în fapt consilier juridic la CESTRIN cu preluare de atribuţii a funcţiei de Director Adjunct Investiţii la DRDP Craiova”, precizează CNADNR. 
Comisia va realiza cercetarea disciplinară prealabilă, va analiza gravitatea faptelor şi va întocmi un raport cu măsurile ce se impun a fi luate, conform legislației în vigoare. 

În cadrul emisiunii „Jocuri de putere” Alin Goga a afirmat că a participat la o şedinţă CTE unde a constatat că "tratăm lucrurile cu superficialitate", că referitor la autostrada Orăștie – Sibiu "nu există rezolvare tehnică în acest moment", că "s-a făcut o chetă de 250 de mii euro", că "noi suntem cei mai inteligenţi şi cei mai buni, pe unde am ales să construim ? Exact pe unde este cel mai prost.", că "angajaţii CNADNR vin de acasă cu casa de marcat, scot din priză casa CNADNR-ului şi pleacă acasă cu 8 – 9000 ron pe tură ". 

Ca urmare, comisia de cercetare disciplinară a solicitat salariatului, ca în data de 28.08.2015 să se prezinte la comisie în vederea probării celor afirmate.

Pe durata cercetării disciplinare prealabile, se suspendă contractul individual de muncă al salariatului, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin.(2) din aceeaşi lege, cu obligația salariatului de a răspunde, în aceasta perioada, la convocările Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, se mai precizează în comunicat.