BEC respinge anularea alegerilor la S1: Clotilde Armand nu a adus probe

BEC respinge anularea alegerilor la S1: Clotilde Armand nu a adus probe Clotilde Armand pierde lupta la BEC. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cererea de anulare a alegerilor locale din Sectorul 1 formulată de către Clotilde Armand a fost respinsă, ca neîntemeiată. Anunțul a fost făcut de Biroul Electoral Central.

Biroul Electoral Central a respins cererea lui Clotilde Armand

Biroul Electoral Central a respins cererea de anulare a alegerilor locale din Sectorul 1 formulată de către Clotilde Armand:

„Având în vedere cererea formulată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand, în calitate de candidat la funcţia de primar din partea alianţei ADU, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 2858C/BEC2024/11.06.2024, prin care a solicitat anularea alegerilor din Circumscripţia Electorală nr. 1, sector 1, Bucureşti, pe considerentul că acesta suspectează o tentativă de fraudare a alegerilor în secţiile de votare/circumscripţia electorală nr. 1, sectorul 1, Bucureşti.

Văzând susţinerile petentului potrivit cărora: 'mai mulţi alegători decedaţi „au votat” la acest scrutin electoral, au existat cazuri de anulare a unor voturi valabil exprimate prin preştampilarea buletinelor de vot pentru Alianţa electorală PSD-PNL; există elemente de vot multiplu, şi care, repetăm în lipsa unei diferenţe majore de voturi între candidaţi, au influenţat în mod decisiv rezultatul alegerilor. ...)' Sesizările petentului nu cuprind alte motive şi nu sunt însoţite de probe în dovedirea acestora”, precizează BEC.

Ne puteți urmări și pe Google News

alegeri

„Sesizările petentului nu cuprind alte motive şi nu sunt însoţite de probe în dovedirea acestora”

Titularul cererii de anulare are sarcina de a dovedi săvârşirea unor fapte de încălcare a legii în legătură cu votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor.

Astfel, frauda electorală invocată trebuie să rezulte chiar din dovezile depuse odată cu cererea de anulare a alegerilor.

Biroul Electoral Central a transmis că nu poate trage concluzia existenţei unei legături de cauzalitate între faptele semnalate.

Primăria Sectorului 1

Rezultatul votului nu a fost influenţat de situaţiile de fapt descrise

BEC nu a putut găsi o relație de cauzalitate între faptele semnalate de către petenţi şi rezultatul alegerilor:

„Totodată, Biroul Electoral Central apreciază că stabilirea şi cercetarea faptelor de natură penală invocate intră în competenţa organelor de urmărire penală, fără a putea constitui în prezent probe ale fraudei electorale în sensul art. 39 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Văzând că, potrivit dispoziţiilor legale menţionate, titularul cererii de anulare are sarcina de a dovedi săvârşirea unor fapte de încălcare a legii în legătură cu votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor, care, prin gravitatea, amploarea şi finalitatea urmărită prin săvârşirea lor, pot fi considerate fraude electorale şi care, în acelaşi timp, conduc la modificarea atribuirii mandatelor în circumscripţia electorală respectivă, Biroul Electoral Central constată că petentul nu a depus probe care să releve existenţa unor fraude electorale în circumscripţia nr. 1, sectorul 1, Bucureşti”, mai arată sursa menţionată.