Cinci categorii de pensionari pot cumula, potrivit legilor în vigoare, pensia cu salariul sau cu venitul realizat din activități profesionale. Prima categorie e cea a pensionarilor pentru limită de vârstă, care pot lucra atât la stat, cât și la privat, indiferent de nivelul pensiei. Reamintim că până în 2014, aceștia putea lucra fără restricții în privat, dar la stat o puteau face doar dacă pensia netă era mai mică decât salariul mediu brut pe economie. Această restricție a muncii la stat fost abrogată în octombrie, anul trecut.

„Cei mai mulți pensionari pentru limită de vârstă care continuă să și lucreze sunt din învățământ și sănătate”, a explicat Loredana Enache, inspector superior la Casa Județeană de Pensii Vaslui.

Patru ore de muncă pentru invalizii de gradul al III-lea

Alte categorii de pensionari care pot lucra, deși primesc pensie din sistemul public sunt nevăzătorii și invalizii de gradul al III-lea. Dacă nevăzătorii pot munci și realiza venituri fără niciun fel de limitare, invalizii de gradul al III-lea pot lucra doar part-time, nu mai mult de patru ore pe zi, dacă este vorba de un contract de muncă. Dacă este vorba de un alt fel de contract civil, să spunem, iar veniturile nu pot fi cuantificabile, ca timp pot lucra oricât și realiza veniturile aferente. „Sunt tehnicieni dentari, contabili autorizați care pot executa oricâte lucrări într-un an și primi bani pe ele, dar în baza altor tipuri de contracte, nu al celui de muncă”, a explicat Loredana Enache.

Pentru sumele primite pe aceste tipuri de contracte, pensionarii trebuie să depună, lunar, la Fisc, Declarația 112, până la 25 ale lunii următoare în care s-a realizat venitul. De exemplu, dacă venitul s-a realizat în luna mai, declarația trebuie depusă până pe 25 iunie.

Limită pusă soțului supraviețuitor

Copiii care au pensii de urmași pot cumula, la rândul lor, pensia cu salariul, dacă au sub 26 de ani și urmează o formă de învățământ acreditată. Soțul supravie țuitor care primește pensie de urmaș nu poate realiza un venit mai mare de 35% din câștigul salarial mediu brut. Acesta este, în acest moment, de 2.415 lei brut, pe lună. În aceste condiții, venitul soțului supraviețuitor nu poate fi mai mare de 845 de lei brut, pe lună.

Funcționarii din Parlament, înapoi la pensiile speciale

Senatorii juriști au avizat favorabil propunerea legislativă care completează Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, urmând ca inițiativa de lege să intre în atenția Comisiei pentru administrație publică a Senatului. Noua reglementare reinstituie pensiile speciale în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării, pentru acei funcționari cu 30 de ani de vechime în muncă din care 14 în Parlament. Pensia se acordă la împlinirea vârstei standard și nu poate depăși salariul de bază brut, inclusiv sporurile, precum și indemnizația de conducere și salariul de merit din ultimul an anterior datei pensionării, al funcției deținute sau al funcției asimilate, după caz. Senatul este prima Cameră sesizată.

Cititorii ne pot scrie pe adresa de e-mail [email protected] sau la re dacția Evenimentul zilei pe adresa Bd Dimitrie Pompeiu nr. 6 sector 2, București.