Evenimentul Zilei > Actualitate > Cine răspunde solidar cu firma insolventă
Cine răspunde solidar cu firma insolventă

Cine răspunde solidar cu firma insolventă

Administratorii, acţionarii sau terţii unei firme falimentare vor fi traşi la răspundere dacă Fiscul consideră că au dus la nedeclararea şi neplata taxelor.

Executarea silită a fost extinsă şi asupra terţelor persoane care sunt considerate de rea-credinţă şi care răspund în solidar cu firma debitoare care a intrat în insolvenţă şi nu şi-a achitat taxele. Prevederea se aplică de pe 23 iunie, după publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei pentru combaterea evaziunii fiscale.

Până săptămâna trecută, erau două situaţii prin care putea fi atrasă răspunderea solidară: când persoanele fizice au determinat cu rea-credinţă autolichidarea companiei provocând insolvenţa, precum şi pentru o firmă aflată sub control comun cu debitorul care i-a preluat activele, personalul, furnizorii şi clienţii, continuând sub o altă formă activitatea debitorului.

Conform noilor prevederi, răspund solidar cu debitorul asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor individuale, alături de reprezentanţii legali care cu reacredinţă determină nedeclararea şi neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă. În anumite situaţii, în limita sumelor sustrase de la indisponibilizare, pot răspunde şi terţii popriţi, cum ar fi băncile.

După intrarea în vigoare a ordonanţei, răspund în solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului insolvabil administratorii sau acţionarii care cu rea-credinţă au dobândit active provocând insolvabilitatea sau au înstrăinat sau ascuns activele acestuia. Aceeaşi răspundere o poartă firmele din grup care dobândesc o mare parte din active, precum şi clienţi şi furnizori care le asigură jumătate din tranzacţii.

"Nu va mai fi necesar ca firmele din grup să desfăşoare efectiv aceeaşi activitate ca şi debitorul, lărgindu-se astfel aria de aplicare a răspunderii în solidar", explică Andra Caşu, tax manager la Ernst&Young.

"Ordonanţa lărgeşte aria de aplicare a răspunderii în solidar.“,

ANDRA CAŞU, tax manager Ernst&Young