Astfel, străinii cu dare de mână pot deveni cetățeni ai Republicii Moldova în schimbul unei contribuţii nerambursabile la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă sau printr-o investiție în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare.

Potrivit proiectului, valoarea minimă a contribuţiei nerambursabile la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiţiei, în cel puţin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.

Investițiile pot fi făcute în două domenii de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova. Primul se referă la dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea şi deţinerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piaţă totală, la data efectuării investiţiei, de cel puţin 250 mii de euro.

Al doilea domeniu țintește dezvoltarea sectorului financiar public şi a investiţiilor publice prin procurarea şi menţinerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puţin 60 de luni, în valoare de cel puţin 250 mii de euro.

Străinii care vor dori să dobândească cetățenia Republici Moldova vor trebui să întrunească condiții de bună reputație economică și financiară. Totodată, Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova va evalua și gradul de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului pe care-l pot prezenta aceste persoane.

Astfel, comisia urmează să stabilească dacă solicitantul sau membrii familiei acestuia nu este condamnat şi nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea infracțiunilor în domeniul terorismului, spălării banilor, crimelor împotriva umanității, crimelor de război, de asemenea, pentru comiterea infracțiunilor de furt, escrocherie, delapidarea averii străine, cauzare de daune prin înşelăciune sau abuz de încredere, dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală, fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false, dobândirea creditului prin înșelăciune și altele.