Pentru a sili ţările să-şi ţină datoriile sub control, CE a propus introducerea unor sancţiuni.

Comisia Europeană a prezentat o propunere de sancţionare a ţărilor din zona euro în cazul în care lasă deficitul bugetar să le scape de sub control. Momentan, Pactul de Stabilitate şi de Creştere al Uniunii Europene interzice statelor să contracteze noi datorii ce depăşesc trei procente din Produsul Intern Brut (PIB).