Câţi dintre dumneavoastă aţi observat, de pildă, că Pruncul Iisus, aşezat lângă Maica Sa, nu este învelit în scutece, ca orice bebeluş, ci în giulgiu, de parcă ar fi murit, nu s-a născut? Şi că este aşezat într-o raclă, nu într-un leagăn?

Giulgiul în care este învelit şi racla în care este aşezat prevestesc de la începutul vieţii Sale pe pământ Patimile şi Moartea.

Naşterea Mântuitorului nu este un capriciu de zeitate greacă, dornică să experimenteze deliciile vieţii pământeşti, ci are un scop clar asumat: Jertfa, Moartea şi Mântuirea Lumii.

Aşa cum Hristos se naşte în Peşteră, tot în Peşteră va fi îngropat (mormintele iudeilor erau săpate în stâncă). Peştera, explică Sfinţii Părinţi, simbolizează lumea căzută, întunecată, a păcatului, pe care Dumnezeu o luminează cu Întruparea şi Jertfa Sa.

Câtă deosebire între tablourile Renaşterii sau Barocului dedicate Naşterii, având în centru un prunc drăgălaş şi dolofan, şi portretul ascetic, prevestitor al Morţii şi Învierii din icoana ortodoxă! Iisus nu a fost niciodată un bebeluş neştiutor de Sine, ca oricare dintr noi, deoarece alături de firea omenească a co-existat de la bun început firea dumnezeiască. În peştera Betleemului, era Însuşi Dumnezeu.

Aceasta este explicaţia pentru care în toate icoanele ortodoxe autentice, care o înfăţişează pe Maica Domnului cu Pruncul , Iisus nu arată ca un copil, ci are trăsături mature şi o privire gravă, îngândurată.

Revenind la Icoana Crăciunului, să remarcăm că Maica Domnului este pictată în dimensiuni în comparaţie cu ale celorlalte personaje, pentru a sublinia că este Stăpâna Lumii şi a tuturor creştininilor. De asemenea, pentru că este şi Împărăteasa Cerurilor, ea este înveşmântată în hlamidă roşie, având trei luceferi pe umeri şi pe frunte, care simbolizează tripla feciorie păstrată de Maria: înainte, în timpul şi după Naştere. În alte variante, Maica Domnului este înveşmântată în negru, ca semn al suferinţelor prin care va trece în timpul Patimilor Fiului său.

De remarcat şi Boul şi Asinul prezenţi lângă Prunc, „personaje” care, deşi nepomenite în Evanghelii, apar totuşi în Icoana Crăciunului (ca şi în numeroase colinde), pentru a arăta împlinirea profeţiei lui Isaia: „Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea Domnului său, dar Israel nu mă cunoaşte; poporul Meu nu Mă pricepe”.