Dacă până acum dacă scriai pe buletinul de vot o poezie sau un mesaj către unul dintre candidați votul se anula, la aceste alegeri prezidențiale nu mai este cazul. Alegătorii dacă scriu un mesaj, o poezie sau desenează ceva pe buletinul de vot, atâta timp cât a aplicat corect ștampila, votul se ia în considerare.

Alte cazuri în care buletine de vot sunt NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:
– buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
– buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
– buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
– buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe
patrulatere sau în afara acestora.

 

Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE:
– buletinele de vot pe care, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;
– buletinele de vot pe care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată
ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
– buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât
într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater.