Evenimentul Zilei > Politica > Ce lege a trimis Iohannis spre reexaminare
Ce lege a trimis Iohannis spre reexaminare

Ce lege a trimis Iohannis spre reexaminare

Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului să reexamineze legea privind impozitul pentru terenurile situate în intravilan.

Şeful statului precizează, în cererea de reexaminare, că Legea pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal elimină regula potrivit căreia impozitul pentru 400 metri pătraţi din totalul suprafeţei de teren situate în intravilan şi înregistrat în registrul agricol la „altă categorie de folosinţă" este stabilit în acelaşi mod ca pentru terenurile situate în intravilan şi înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă „terenuri cu construcţii".

„Astfel, potrivit noii reglementări, pentru terenurile înregistrate în registrul agricol la 'altă categorie de folosinţă', indiferent de suprafaţă, impozitul se va stabili prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare tipului de teren (arabil, păşune, livadă, etc.), acest rezultat urmând a se înmulţi cu coeficientul de corecţie aplicabil în funcţie de rangul localităţii", punctează Iohannis.

El subliniază că „previzibilitatea şi claritatea normelor" sunt cerinţe generale ale elaborării actelor normative, care îşi găsesc o consacrare specială în materie fiscală.

„Asigurarea predictibilităţii impunerii, principiu de bază în materie, ce urmăreşte o conduită fiscală responsabilă, este expres înscris în Codul fiscal. În acest sens, art. 4 din Codul fiscal statuează că intervenţiile legislative asupra Codului fiscal intră în vigoare într-un termen de minimum 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial. Totodată, necesitatea unui termen precis stabilit pentru fiecare plătitor, pentru ca acesta să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce îi revine, este ridicată la rang de principiu al fiscalităţii, prin dispoziţiile art. 3 lit. b) din Codul fiscal. În opinia noastră, legea transmisă la promulgare nu îndeplineşte nici cerinţele stabilite de normele generale de tehnică legislativă privind claritatea şi previzibilitatea prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, şi nici pe cele speciale înscrise în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin urmare, pentru a înlătura orice echivoc în aplicare, considerăm că este necesar ca în conţinutul legii transmise la promulgare să fie stabilit momentul intrării ei în vigoare", precizează şeful statului în cererea transmisă preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Iohannis spune că, având în vedere că soluţia legislativă conduce la diminuarea veniturilor locale provenite din impozite datorate cu titlu de impozit pentru terenuri cu construcţii, este necesar să se precizeze în conţinutul normativ al acesteia şi sursele de acoperire a diminuării veniturilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.