Comisia de etică a Universității București a examinat sesizarea lui Cătălin Parfene existând suspiciunea că lucrările acestuia au fost plagiate la nivel de conținut de către George Copos, cu girul profesorului emerit Stelian Brezeanu.

"Comisia de etică a realizat examinarea preliminară a sesizării domnului Cătălin Parfene, membru al comunității academice a Universității din București, autorul lucrării de disertație „Domnii Țărilor Române și Sud-estul Europei. Aspecte ale politicii lor matrimoniale (secolele XIV-XVI)” susținută în 2005, la Facultatea de Istorie,privind două chestiuni: suspiciunea de plagiat referitoare la volumul „Alianțe matrimoniale în politica principilor români din Țara Românească și Moldova în secolele XIV și XVI”, apărută sub semnătura domnului George Copos, la editura Niculescu în 2014 și conduita academică a profesorului emerit Stelian Brezeanu, coordonator științific al lucrării sale de disertație și prefațator al volumului semnat de domnul George Copos", se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit aceleiași surse, Comisia a constatat că este necesară analiza de conținut a lucrării lui Copos pentru că suspiciunea de plagiat nu eate una de tipul copy-paste.

"Numărul mare de similitudini, de mai multe tipuri, a justificat această decizie. De aceea, Comisia de etică va solicita înființarea unei comisii de experți care va examina cele două lucrări din perspectiva suspiciunii de plagiat. Rezultatul expertizei și eventualele sale consecințe vor fi făcute publice.Comisia de etică a constatat, în urma primirii informațiilor cerute Administrației Naționale a Penitenciarelor că există o imperfecțiune majoră a cadrului legislativ privind reducerea pedepsei deținuților care realizează și publică lucrări științifice în regim de detenție".

"Faptul că girul unui profesor universitar, dar și că publicarea unei lucrări la o editură acreditată CNCSIS sunt considerate suficiente pentru ca o comisie a penitenciarului formată din nespecialiști să decidă că lucrarea publicată are caracter științific, mărește arbitrarul deciziei, dar permite reducerea substanțială a pedepsei. În lumea academică a cercetării, caracterul științific al unei lucrări este acreditat mult mai profesionist și cu instrumente mai rafinate. Comisia de etică solicită Universității din București să ceară public revizuirea prevederilor legislative privind realizarea lucrărilor științifice în regim de detenție", se mai spune în comunicat.

Cât privește conduita academică a profesorului emerit Stelian Brezeanu, Comisia califică cel puțin discutabil modul în care acesta a intervenit public pentru apărarea lui Copos.

"În această privință, Comisia va face recomandări Facultății de Istorie și Universității din București.Comisia de etică a Universității din București consideră că valorile comunității academice trebuie în continuare apărate în contextul în care atât plagiatul, dar și alte forme de atac la integritatea academică rămân subiecte sensibile în lumea academică dar și în percepția publică", se arată în finalul comunicatului.

Te-ar putea interesa și: