Având în vedere complexitatea operaţiunii de consolidare, dar mai ales cele de: expertizare, convingere a cetăţenilor care locuiesc în imobile cu bulină să accepte altă locuinţă pe perioada consolidării, precum şi necesitatea ca lucrările de consolidare să aibă o durată precisă, limitată în timp, previzibilă, Gabriela Firea a declarat:

„Înfiinţarea unei entităţi care să se ocupe EXCLUSIV de toate etapele procesului de consolidare. Până acum de acest subiect extrem de important s-au ocupat angajaţi din mai multe direcţii ale Primăriei, care aveau şi alte responsabilităţi şi am constatat că nu lucrau în mod coordonat. În şedinţa ordinară din luna septembrie voi supune aprobării Consiliului General proiectul de hotărâre privind înfiinţarea acestei entităţi. În această administraţie toţi angajaţii se vor concentra doar pe consolidarea clădirilor cu bulină.“

În ceea ce priveşte partea financiară, Gabriela Firea susţine că a găsit în bugetul votat de fostul Consiliu circa 13 milioane de lei pentru acest an,  iar de la bugetul de stat Primăria Generală a primit 20.385.000 lei, adică în jur de 4 milioane şi jumătate de euro. Primarul Capitalei consideră că aceste sume sunt insuficiente şi că va acţiona printr-o rectificare bugetară.

Lista imobilelor din Bucureşti expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic, cuprinde un număr de 774 de clădiri:

Imobile încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public –183 clădiri

Imobile încadrate în clasa I de risc seismic – 173 clădiri

Imobile încadrate în clasa II de risc seismic – 318 clădiri

Imobile încadrate în clasa III de risc seismic –  94 clădiri

Imobile încadrate în clasa IV de risc seismic –  6 clădiri

 

Imobilele au fost expertizate în perioada 1994 – 1996 de fostele ICRAL-uri (preluate de municipalitate pe bază de inventar). După 1997 clădirile au fost expertizate la solicitarea proprietarilor sau asociaţiilor de proprietari, prioritate având clădirile cu regim de înălţime de minim P+5 etaje şi construite înainte de anul 1940.

Din totalul clădirilor expertizate, au fost consolidate din anul 2001 până în prezent 75 imobile, 18 de către Primărie, restul pe cheltuiala proprie a proprietarilor.

Pentru 62 clădiri din cele 183, au fost depuse documentele legale de către asociaţiile de proprietari, însă doar pentru 11 imobile sunt încheiate contracte de execuţie a lucrărilor, în condiţiile legii, şi numai la 3 dintre acestea sunt deschise şantiere. Pentru alte 19 clădiri sunt elaborate proiectele de consolidare, iar pentru restul de 29 dosarele proprietarilor sunt incomplete.

În zona Centrul Istoric

Structura imobilelor încadrate în diferite clase de risc seismic (proprietate privată a statului sau proprietate mixtă) se prezintă astfel:

Risc Seismic I Pericol Public – 38 imobile, în care PMB deţine 87 apartamente, ocupate în prezent de 200 cetăţeni;

Risc Seismic I – 11 imobile;

Risc Seismic II –   6 imobile;

 

Pe Calea Victoriei:

–  Imobile încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public – 12 clădiri

–  Imobile încadrate în clasa I de risc seismic – 1clădire

–  Imobile încadrate în clasa II de risc seismic  – 3 clădiri

–  Imobile încadrate în clasa III de risc seismic –  2 clădiri

– Imobile încadrate în categorii de urgenţă şi neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare – 9 clădiri

Din cele 27 de cladiri, doar 4 imobile sunt consolidate – Calea Victoriei nr. 23, 33-35, 56 si 128A.

 

Care sunt costurile implicate in procesul de consolidare?

Tariful (estimativ) pe mp pentru lucrările de consolidare variază în funcţie de soluţia de consolidare astfel: costurile sunt între 270 euro/mp şi 450 euro/mp. Rata lunară variază în medie între 200 de lei şi 500 de lei /lună. Sunt situaţii când proprietarii unor apartamente spaţioase  (100-150mp) trebuie să plăteasca lunar şi 700 de lei.

Unde vor locui cetăţenii din blocurile unde începe consolidarea?

În prezent Administraţia Fondului Imobiliar dispune de un număr de 84 apartamente libere, cu destinaţia locuinţe de necesitate, aflate în imobilele situate în Bulevardul Naţiunile Unite nr. 8, bloc 108, tronson II, în  Bulevardul Naţiunile Unite nr. 9, bloc 107, tronson II şi în Calea 13 Septembrie nr. 224, bloc V53, tronson II.

„FAC APEL la proprietarii de imobile care se încadrează în clasa I de risc seismic pericol public să accepte locuinţele puse la dispoziţie de Primărie, în regim de urgenţă, iar dacă nu locuiesc în acele imobile şi au chiriaşi să îi informeze şi să înceteze contractele de închiriere. Vom demara procedurile de consolidare a imobilelor aflate 100% în proprietatea Primăriei, deci acolo unde nu avem nevoie de acceptul unui co-proprietar“, a declarat Gabriela Firea.

sursa foto: iasi1.ro