Planul Naţional de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (al doilea Plan Naţional de Management) şi Planurile de Management actualizate la nivel de bazine hidrografice/spaţii hidrografice au fost adoptate, miercuri, de Guvern. Conform Agerpres, România a aprobat Planul Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea şi Planurile de Management la nivel de bazine hidrografice/spaţii hidrografice prin HG 80/2011. Guvernul precizează că bazinele/spaţiile hidrografice pentru care s-au elaborat Planurile de management sunt Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad, precum şi fluviul Dunărea, Delta Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Apele Costiere.  Potrivit Executivului, Planurile de Management cuprind o prezentare a categoriilor şi a corpurilor de apă de suprafaţă (3.027 corpuri), identificarea presiunilor semnificative şi a celor potenţial semnificative, reprezentate de sursele punctiforme şi difuze de poluare (aglomerări urbane, agricole, industriale), presiunile hidromorfologice (baraje, lacuri de acumulare, etc.) şi alte tipuri de presiuni antropice (activităţi de acvacultură, surse de poluare accidentală). De asemenea, zonele de protecţie identificate sunt împărţite ca: zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării, zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important, zone vulnerabile la nitraţi şi zone sensibile la nutrienţi, precum şi zone pentru îmbăiere. Reţeaua de monitorizare şi programele de monitorizare pentru apele de suprafaţă şi subterane au fost actualizate, incluzând un număr de 194 secţiuni noi de monitorizare pentru 184 de corpuri de apă de suprafaţă. Pentru corpurile de apă subterană a fost extinsă reţeaua de monitorizare cantitativă cu 95 de foraje, iar pentru monitorizarea chimică, cu 115 foraje, se mai spune în comunicat.

Totodată, au fost stabilite obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă, corpurile de apă subterană şi pentru zonele protejate şi excepţiile de la obiectivele de mediu. "Cauzele principale de neatingere a obiectivelor de mediu sunt legate de fezabilitatea tehnică, urmată de costurile disproporţionate", spune Guvernul.

Investiţiile prevăzute în Planurile de Management vor fi finanţate din Fondurile de Coeziune şi Structurale, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, fonduri LIFE, alte fonduri europene şi fonduri alocate anual de la bugetul de stat şi bugetele locale cu această destinaţie, se mai spune în comunicat.

Guvernul a alocat miercuri fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii şi pentru construirea unor obiective de investiţii în 29 de judeţe, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Liviu Iolu. Guvernul a alocat fondurile necesare astfel: 16 milioane de lei pentru municipiul Arad, 25 de milioane de lei pentru municipiul Oradea, 25 de milioane de lei pentru municipiul Constanţa şi 17 milioane de lei pentru municipiul Galaţi.

Guvernul susţine instituirea unui moratoriu privind utilizarea tehnologiilor pe bază de cianuri în exploatarea minieră auro-argintiferă pentru o perioadă de 10 ani, cu o clauză de revizuire după 5 ani, sub condiţia derulării unui studiu de impact economico-social şi de mediu, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Executivului, Liviu Iolu. Potrivit lui Iolu, punctul de vedere al Guvernului cu privire la iniţiativele legislative care prevăd interzicerea mineritului cu cianuri a fost adoptat în şedinţa de miercuri a Executivului şi va fi transmis imediat Parlamentului. Legislaţia României, a adăugat Iolu, este în acord cu legislaţia europeană în ceea ce priveşte această tehnologie şi cu punctul de vedere al Comisiei Europene. El a precizat că, în acest moment, nicio exploatare auro-argintiferă nu are autorizaţie de mediu.

Guvernul a aprobat, miercuri, reglementările referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a acestora şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund. Actul normativ intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.