Evenimentul ZileiSocialCardul european de sănătate dă dreptul la servicii medicale în străinătate. Cum se poate obține

Cardul european de sănătate dă dreptul la servicii medicale în străinătate. Cum se poate obține

Cardul european de sănătate dă dreptul la servicii medicale în străinătate. Cum se poate obține
Românii care călătoresc în străinătate, în statele Uniunii Europene, pot avea acces la servicii de asistență medicală în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul se eliberează gratuit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și dă posesorului dreptul la o serie de investigații și consultații medicale de care ar putea avea nevoie pe parcursul deplasării.

Cardul european de asigurări de sănătate îi permite posesorului să beneficieze gratuit de o serie de servicii medicale. Documentul are o valabilitate de 24 de luni de la data eliberării și se obține gratuit de la Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate (CNAS). Acesta poate fi utilizat pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, indiferent de motivul deplasării (turism, studii, motive familiale sau profesionale). De menționat că documentul acoperă doar anumite servicii medicale acordate de spitalele de stat din țările membre UE.

Este bine de știut că acest card european de asigurări de sănătate, nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. Cea din urmă acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țară de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Cardul nu va acoperi costurile în situația în care scopul expres al călătoriei este de a obține tratament medical. În astfel de cazuri este nevoie de cu totul alte documente și proceduri de urmat.

De asemenea, cardul nu garantează servicii gratuite, date fiind diferențele dintre sistemele de sănătate ale fiecărei țări. Este posibil că unele servicii care sunt gratuite în țară să nu fie gratuite într-un alt stat, iar atunci trebuie plătite. În schimb, poate reduce costurile și, în unele tări ar putea oferi acces la îngrijiri gratuite.

sursa foto: CNAS

Documentele necesare obținerii cardului european

Cardul european de sănătate poate fi solicitat de orice român care are calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu condiția să fie la zi cu plata contribuțiilor. Cei interesați trebuie să completeze o cerere și să prezinte mai multe documente care îi dovedesc calitatea de asigurat, în funcție de activitatea pe care o desfășoară. Trebuie spus că cererea și documentele însoțitoare trebuie depuse în fizic la casele județene de asigurări de sănătate, iar documentul este emis în termen de șapte zile lucrătoare și distribuit prin poștă la adresa solicitantului.

Pentru a obține cardul european pentru asigurări de sănătate, un român trebuie să depună o solicitare sctisă, însoțită de actul de identitate, în copie și o serie de documente doveditoare a calității de asigurat. Aceste documente diferă de la caz la caz, în funcție de calitatea persoanei care solicită cardul.

Cel mai simplu este în cazul salariaților care nu au nevoie decât de o adeverință de salariat, de la locul de muncă.

În cazul pensionarilor, este nevoie de o copie după decizia de pensionare, (pentru situațiile în care nu s-a realizat plata pensiei); copie după documentul care atestă capacitatea de muncă (cu termenul de revizuire) în cazul pensiilor de invaliditate; talon pensie din luna anterioară. Calitatea de pensionar poate fi dovedită și cu o adeverință eliberată de instituția plătitoare a pensiei.

Documente solicitate minorilor și tinerilor

Cardul european de sănătate poate fi eliberat și minorilor cu vârstă de până la 18 ani, caz în care este nevoie doar de o copie după actul de identitate.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 ani care urmează o formă de învățământ (elevi, studenți sau ucenici care nu realizează venituri din muncă) au nevoie de un document valabil din care să rezulte că au această calitate. Documentul trebuie avizat de instituția de învățământ în care este înscris solicitantul.

Absolvenții de liceu, care au intrat la facultate, dar nu au început cursurile își vor dovedi calitatea de asigurat cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale în cursul anului curent. În plus, mai au nevoie de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu obțin venituri.

Pentru studenții doctoranzi, se solicită copa contractului în baza căruia desfășoară activități didactice în limita a 4 – 6 ore. Aceștia mai au nevoie de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu obțin venituri pentru care se datorează contribuții sociale. În al treilea rând, studenții doctoranzi au nevoie și de o adeverință eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte că au calitatea de student-doctorand.

Prevederi pentru șomeri și persoane coasigurate

În cazul coasiguranților, fie că este vorba despre soț, soție sau părinți se solicită o declarație pe propria răspundere, a asiguratului care dorește să coasigure persoană aflată în întreținere. Persoana coasigurată trebuie, la rândul ei să prezinte o declarație pe propria răspundere, privind veniturile realizate. Se mai solicită copie după actul de identitate al persoanei asigurate, dovada calității de asigurat, copie după actul de identitate a coasiguratului, copia actului de rudenie cu persoană asigurată (certificat de naștere sau de căsătorie, după caz).

Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, venit lunar de completare sau plăti compensatorii din venitul asigurărilor de șomaj trebuie să prezinte decizia și/sau adeverință eliberate/eliberată de instituțiile care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj și cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor, precum și talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară, din luna anterioară.

În cazul lucrătorilor independenți sau a persoanelor fără venit care plătesc CASS la venitul minim brut pe țară este nevoie de dovada depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (inclusiv copia Declarației unice).

Situația persoanelor din categoriile vulnerabile

Tinerii, de până la 26 de ani, proveniți din sistemul de protecție a copilului vor obține cardul în baza unui document din care să rezulte că au fost incluși într-un sistem de protecție a copilului. Mai au nevoie de un document eliberat de primăria de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social, dar și de o declarație pe proprie răspundere conform căreia nu realizează venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe țară.

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001 trebuie să prezinte adeverință eliberată de primăria de domiciliu, din care să rezulte că se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, în condițiile legii.

Beneficiarii legilor nr. 189/2000, 44/1994, 309/2002, 341/2004, 309/2002, 189/2000, 105/1999, 51/1993 au nevoie de un document din care să rezulte încadrarea într-una din categoriile de mai sus.  În plus ei trebuie să mai prezinte și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe țară.

Eliberarea cardului pentru anumite categorii de bolnavi

În cazul persoanelor cu handicap, cardul se eliberează în baza unui certificat de încadrare într-un grad de handicap. În plus mai este nevoie de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în Programele Naționale de Sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice  vor prezenta adeverință medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate. De asemenea, și ei au nevoie de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut.

Femeile însărcinate sau lăuze care nu realizează venituri sau nu sunt coasigurate trebuie să prezinte act de identitate. De asemenea au nevoie de certificatul de naștere a copilului – în cazul lăuzelor, adeverință medicală și declarație din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut.

Cum se eliberează cardul pentru personalul monahal și a voluntari

Persoanele aflate în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, în concediu pentru creșterea copilului vor trebui să prezinte o decizie emisă de agențiile pentru plăti și inspecție socială județene sau a Municipiului București.

Personalul monahal al cultelor recunoscute au nevoie de adeverință eliberată de unitătile de cult dar și de declarație conform căreia nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut.

Voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare trebuie să prezinte copia contractului de voluntariat. De asemenea, au nevoie de declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut pe țară.

În final, trebuie spus că în anumite situații, pentru a stabili corect categoria de asigurat, este posibil ca personalul caselor de asigurări de sănătate să solicite și alte documente, conform informațiilor prezentate pe site-ul CNAS.

 


Accesează: