Documentul are 11 articole şi promovează respectul pentru şi în acceptarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în deplin acord cu Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului fără niciun fel de discriminare de rasă, sex, vârstă, culoare.

Această declaraţie a stat la baza adoptării Convenţiei Internaţionale privind eliminarea tuturor formelor privind discriminarea rasială, deschisă spre semnare la 21 decembrie 1965, fiind adoptată la această dată prin rezoluţia Adunării Generale a ONU 2106, şi a intrat în vigoare la 4 ianuarie 1969.