UP România S.R.L. va derula serviciile de selecție a unităților comerciale participante la Program, urmare contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului București,

UP România este, totodată, emitent de eco-vouchere, calitate în baza căreia realizează serviciile de tipărire, distribuție și decontare a contravalorii eco-voucherelor.

Cine se poate înscrie în Program?

Conform Regulamentului Programului, este eligibilă unitatea comercială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

– este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități comerciale pe teritoriul Municipiului București;

– are ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme, conform CAEN rev. 2, cod 4511 şi/ sau comercializarea de produse aprobate prin Program

– are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate şi nici pentru orice altă situație similară;

– nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și penală;

– să își declare disponibilitatea de a participa la Program în condițiile Regulamentului.

Validarea unităților comerciale participante la Program se face de către UP Romania SRL în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a dosarului de înscriere şi are loc în urma verificării existenței documentelor prezentate mai sus şi îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

 

Lista produselor eligibile în program:

a) autovehicul nou – orice autoturism, care nu a fost înmatriculat niciodată, echipat cu motor cu ardere internă pe benzină, care se înscrie în norma de poluare Euro 6 sau superioară;

b) alte mijloace de locomoție „prietenoase cu mediul”, non diesel, hibrid sau electrice numite în continuare mijloace de locomoție noi:

– autoturism electric;

– autoturism hibrid;

non diesel: scuter, moped, triciclu cu motor, motocicletă, roadster cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– hibride: moped, scuter cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– electrice: bicicletă electrică, trotinetă electrică, tricicletă electrică, scuter electric, moped electric, triciclu cu motor electric cu accesorii aferente produselor(se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

c) electrocasnice – aparate electrice de uz casnic de clasă energetică A++ sau superioară, din această categorie fac parte:

– aparate frigorifice (combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice),

– mașini de spălat rufe,

– uscătoare de rufe,

– mașini de spălat vase,

– aparate de aer condiționat,

– aspiratoare,

– plită electrică/cuptor electric;

d) electronice – aparate electrice utilizate pentru întreținere și divertisment:

– televizoare,

– DVD player,

– Blu-Ray player,

– staţii de lucru (calculatoare) cu/ fără sistem de operare preinstalat cu/ fără accesorii de bază (tastatură, mouse),

– monitoare staţii de lucru,

– staţii de lucru mobile (laptop) cu/ fără sistem de operare preinstalat;

– tablete,

– imprimante laser, imprimante inkjet.