Calendar ortodox, 5 decembrie 2021. Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. S-a călugărit la doar 8 ani

Calendar ortodox, 5 decembrie 2021. Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. S-a călugărit la doar 8 ani Sursa: Arhiva EVZ

În calendarul creștin ortodox, Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit este pomenit pe 5 decembrie. El a avut o previziune de la Dumnezeu și a făcut mai multe minuni pentru cei neputincioși. În această zi este dezlegare la pește

În calendarul ortodox, 5 decembrie este sărbătoare mare pentru toți creștinii. Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sava cel Sfințit. El s-a născut în Capadocia, în anul 439, după Hristos.

Sfântul Sava a ales să urmeze calea călugăriei la doar 8 ani. El a intrat în mânăstirea lui Flavian, iar acolo învățat Psaltirea pe dinafară.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Frumos era la vedere şi bun la mâncare rodul ce m-a omorât”. Sfântul Sava și-a jurat să nu mănânce niciodată mere.

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare şi te-ai făcut lumină tor lumii, strălucind cu minunile, Sava, Părintele nostru, Cuvioase!

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Datorită iubirii pe care a arătat-o faţă de Hristos, a primit darul facerii de minuni. Din minunile sale amintim că prin rugăciunea lui a izvorât apă în locuri fără de apă. A fost trimis ca sol la Constantinopol, de patriarhii Ierusalimului.

Culcându-se în chilia sa, a chemat pe toți părinții și frații și le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă şi l-a numit pe Melit egumen în locul lui. Acestuia i-a poruncit să păzească toate așezămintele mănăstirii.

Timp de patru zile, Sfântul Sava nu a mâncat nimic şi nu a vorbit cu nimeni. Înainte de a trece la cele veşnice, sfântul a cerut Preacuratele Taine și, împărtășindu-se, I s-a adresat lui Dumnezeu, zicându-I că îşi dă duhul în mâinile Lui. El s-a stins din viață în ziua de 5 decembrie 532, la 94 de ani.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit

Astăzi, creștinii pot să rostească o rugăciune puternică către Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu strălucirea luminii Sfântului Duh, luminează Sfinte Sava, pe cei ce cu dragoste creştinească, în cântări te laudă; cel ce eşti lauda pustnicilor, strălucirea călugărilor împodobitorul pustiului şi dascălul fecioriei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe tot dorul ţi l-ai închinat lui Dumnezeu şi tot avântul tău spre Dânsul îndreptând, zburdările trupului şi năvala patimilor prin înfrânare le-ai ucis, Sfinte Sava, de Dumnezeu purtătorule, prealăudate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind şarpele ce se ascundea în roadă, l-ai călcat în picioare şi cursele lui uşor le-ai trecut, ridicându-te pe aripile cinstirii de Dumnezeu, părinte şi bucurându-te, ai cules viaţă din pomul cunoştinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind de lumina harului în foc ai intrat ca şi cei trei tineri şi ai rămas nears, Dumnezeu păzindu-te pe tine şi arătând tuturor vrednicia şi strălucirea pe care urma să o ai mai târziu, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca un potop fără de stavilă se revărsase moartea asupra noastră; dar apropiindu-se de Cel Născut al tău s-a pustiit şi atingându-se de El a fost nimicită, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că ai născut în Trup Viaţa Cea cu Adevărat şi Veşnică.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi mintea stăpână peste patimi, preafericite, ispravnic al dreptăţii te-ai arătat; că ai supus cu adevărat partea cea rea părţii mai bune şi ai înflorit, părinte, ca un finic în mijlocul pustiului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegând să mergi pe urmele Stăpânului, te-ai înstrăinat de ai tăi şi locuind în pustiu ai ridicat semn de biruinţă asupra celor împotrivă luptători, întărit fiind cu Dumnezeiască Putere.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria minţii, preafericite, fiind întărit, ai biruit feluritele meşteşugiri ale vrăjmaşului, înţelepte şi le-ai dat pe faţă înaintea tuturor şi îngâmfarea trufaşă a aceluia ai nimicit-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzându-te pe tine, cu sufletul senin, cu înclinarea blândă şi împodobit cu fapte bune, Sfinte Eftimie, Luceafărul Cel Preastrălucit te-a primit, arătând prooroceşte strălucirea ta cea preafericită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminată Poartă a mântuitoarei iconomii a Cuvântului cea pentru noi, tu, Maică Fecioară, te-ai cunoscut cu adevărat; că tu ne-ai adus Raza Cea Înţelegătoare a Preaînaltei Dumnezeiri.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti Doamne, potrivit Doxologia.