Calendar Ortodox 24 aprilie. Rugăciune către Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei

Calendar Ortodox 24 aprilie. Rugăciune către Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei Sursa Foto: Doxologia

Creștinii ortodocși îi prăznuiesc luni, 24 aprilie, pe Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif din Maramureş. Află ce rugăciune puternică este bine să rostești în această zi.

Calendar Ortodox. Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici sunt cinstiți pentru că au apărat învățătura ortodoxă în fața influențelor calvine, dar și pentru că au întărit unitatea românilor în jurul credinței.

Ilie Iorest a fost mitropolitul Ardealului, între 1640 și 1643. Deoarece refuză să răspândească catehismul calvin în rândul românilor, așa îi ceruse principele Rakoczi, este întemnițat timp de 9 luni. Eliberat, se refugiază la Mănăstirea Putna, unde trece la Domnul. Sava Brancovici a fost mitropolit al Transilvaniei între 1656 și 1680, când este arestat pentru același refuz.

Nu se cunoaște data trecerii sale la Domnul. Iosif Mărturisitorul a fost uns episcop de Maramureș în 1690. În 1701, i se propune să renunțe la ortodoxie, în schimbul unor avantaje materiale. Refuză și este întemnițat în urma unor înscenări în 1705. Eliberat, trece la Domnul în 1711, fără a fi repus în scaun.

Ne puteți urmări și pe Google News

Calendar Ortodox. Rugăciunea Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei

Pe sfinții lui Dumnezeu Ierarhi Iorest și Sava, trăitori cu adevărat ai smereniei călugărești și purtători ai darurilor cerești, care au pus credința cea dreptmăritoare mai presus de toate cele vremelnice și au îndurat chinuri și moarte pentru apărarea legii noastre strămoșești și pentru încurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude să-i cinstim.

Voi, care ați odrăslit din Biserica dreptmăritoare din Transilvania și care acum vă bucurați de mărirea mucenicilor și a mărturisitorilor lui Hristos, primiți rugăciunea noastră și mijlociți pentru noi înaintea Bunului și Milostivului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit. Ocrotiți, cu rugăciunile voastre, lumea care vă cinstește pe voi, ca pe niște stâlpi neclintiți ai dreptei credințe.

Rugați-vă Domnului ca să întărească unitatea și dragostea de credință dintre frați, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioșilor de toată reaua întâmplare, ca într-un cuget și într-un glas să preamărim pe Cel ce este Dătătorul darurilor și Mântuitorul nostru.

Privegheați și vă rugați pentru noi ca, izbăviți fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieții noastre și să rămânem neclintiți în dreapta credință a moșilor și strămoșilor noștri.

Rugați-vă Domnului ca să trimită grabnicul Său ajutor tuturor celor dreptcredincioși, care aleargă la sprijinul vostru mijlocitor, în toate cererile pentru mântuire și pentru cele de folos în viața de acum și în cea viitoare, pentru ca fiecare din noi, dobândind cele ce sunt spre binele nostru, să mărim pe Preabunul Dumnezeu, Cel întreit închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!