Calendar Ortodox, 19 februarie. Arhip, Filimon și Apfia, ucenicii Sfântului Apostol Pavel

Calendar Ortodox, 19 februarie. Arhip, Filimon și Apfia, ucenicii Sfântului Apostol Pavel

Calendar Ortodox. Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa Apfia au trăit în secolul I, în vremea împăratului Nero, fiind ucenici ai Sfântului Apostol Pavel.

Calendar Ortodox. Sfântul Apostol Arhip, unul din cei șaptezeci de apostoli, a fost episcop în cetatea Colose din Frigia (Asia Mică) după sfârșitul Sfântului Epafrast, în perioada în care Sfântul Apostol Pavel era întemnițat la Roma.

Filimon a fost un cetățean înstărit și totodată un creștin binecredincios din Colose. În casa lui se adunau creștinii din Colose și săvârșeau slujbele dumnezeiești. Mai târziu s-a învrednicit de a fi episcop.

În vremea sfinților apostoli, episcopii se împărțeau în două categorii: unii erau episcopi cu scaun, adică aveau o reședință episcopală într-o cetate, alții erau episcopi fără scaun și mergeau prin sate și cetăți, propovăduind învățătura Mântuitorului Hristos.

Ne puteți urmări și pe Google News

Calendar Ortodox. Filimon a păstorit ca episcop în cetatea Gaza din partea de miazăzi a Palestinei

Apfia, soția lui, a rămas în Colose și îngrijea de creștinii din acea cetate. Casa lor nu era numai Biserică, ci și bolniță, adică spital și adăpostire pentru toți străinii. Însuși Sfântul Apostol Pavel a fost primit și îngrijit aici cu dragoste frățească.

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și Apfia au fost tustrei ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Toți au murit ca mucenici, mărturisindu-l pe Hristos, în vremea prigoanei împotriva creștinilor a împăratului Nero (54-68).

În cetatea Colose era un templu ridicat în cinstea zeiței Artemis. La o sărbătoare închinată idolilor, păgânii din cetate au invadat casa lui Filimon unde creștinii participau la Sfânta Liturghie.

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa Apfia au fost prinși în Biserică și aduși înaintea lui Artocles, conducătorul cetății Efes. La porunca acestuia, Sfinții au fost torturați și apoi uciși cu pietre.

Rugăciunea zilei de duminică

De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu, Sfânt, Înțelept, Milostiv, Purtător de grijă, Bun, Puternic, Necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-Ți lipsește. Mă bucur că Tu ești un Dumnezeu în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină altor dumnezei. Că nu este alt Dumnezeu afară de Tine. Pentru aceasta fă să sporească creștinii la orice mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea, conform Calendar Ortodox.

„Mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți”

O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău și acoperământul Tău! Așa, Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritului și nevrednicului, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și Maicii noastre. Dăruiește-mi pocăință adevărată, ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a aproapelui meu. Te rog, Mult Milostive Doamne, să uiți de astăzi înainte greșelile mele cele multe.

După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și-mi aștepți pocăința, ca un Iertător Bun și Milostiv.

„Să-mi dai dar să petrec bine și creștinește”

Și încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinește întru această săptămână fără a-Ți greși, cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstea Bunei Vestiri a Sfintei Maicii Tale și a Învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor. Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stapâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de pacatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea, iar în ora morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin.