Primarul General a mai adăugat că “există faţete, inclusive în Centrul Capitalei, care pun în pericol viaţa cetăţenilor, fiind la un pas de a se prăbuşi”. În atare context, se impune, se arată în Cmunicatul Primrăiei Generale a Capitalei, un ajutor financiar din partea autorităilor bucureştene care să vină în sprijinul deţinătorilor de clădiri care doresc reabilitarea acestora. Sumele de bani care vor fi avansate de Municipalitate pentru restaurarea faţetelor vor putea fi returnate, graţie unui program bine întocmit, într-un răstimp de 10 ani, existând şi o perioadă de graţie de 5 ani. "Se aprobă mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Bucureşti pentru asigurarea contribuţiei proprii a deţinătorilor clădirilor, conform legii nr. 166/22.07.2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora, pe o perioadă de zece ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, cu posibilitatea de cinci ani de graţie", prevede proiectul de hotărâre. Pentru plata cu întârziere a taxei de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se vor percepe majorări de întârziere conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Potrivit aceluiaşi proiect, în cazul în care locuinţa care a beneficiat de lucrări de intervenţie finanţate de Municipalitate este vândută de către proprietar în răstimpul de 10 ani de la terminarea lucrărilor, proprietarul este obligat să ramburseze integral sumele neachitate. 

 

Te-ar putea interesa și: