Evenimentul Zilei > Economie > Breaking News! A fost publicat Bugetul de Stat pe 2020. Despre creșterea pensiilor și salariilor!
Breaking News! A fost publicat Bugetul de Stat pe 2020. Despre creșterea pensiilor și salariilor!

Breaking News! A fost publicat Bugetul de Stat pe 2020. Despre creșterea pensiilor și salariilor!

A fost publicat Bugetul! Pe siteul Ministerului de Finanțe poate fi citite anexele pe domenii de activitate. Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 167.738,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 260.540,2 milioane lei credite de angajament și în sumă de 215.259,0 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 47.521,0 milioane lei

Cele mai importante prevederi din expunerea de motive:

 • potrivit legislației în vigoare pentru persoanele noi înscrise la pensie în anul 2020, la punctajul mediu anual realizat se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat în anul 2018 şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.

 • creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2020 la 5.429 lei, faţă de 4.945 lei estimat pentru anul 2019 şi 4.357 lei realizat în anul 2018;

 • scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2020 la 275 mii persoane, de la 287 mii persoane la finele anului 2019;

 • scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfella finele anului 2020 la 3% faţă de 3,2% la finele anului 2019;

 • Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se asigură repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 2020 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 7,9% din produsul intern brut.

Despre pensii

Pentru anul 2020, din totalul veniturilor bugetare estimate la 87.489.458 mii lei, 86,9% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,2% din venituri nefiscale și 12,9% din subvenții de la bugetul de stat, respectiv suma de 11.309.694 mii lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 87.327.121 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 162.337 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).


Intrați și VOTAȚI! Cel mai BUN și cel mai SLAB politician. Personalitatea anului. Cel mai important eveniment. Ce v-a INDIGNAT cel mai tare în 2019. Jurnaliștii


Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, sunt diminuate cu suma de 9.378.382 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

 • cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 25% cota de contribuții de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați;

 • cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă;

 • cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015.

 • baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile din activități independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia;

 • 3,75% cota de contribuție la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 prin care se crează premisele pentru majorări salariale diferențiate pe domenii de activitate, iar în cazul salariaților din sectorul construcții contribuția de asigurări sociale se reduce de la 25% la 21,25%, corespunzător cu scutirea de la plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita a 3,75%, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.

Pe siteul Ministerului de Finanțe pot fi citite toate anexele.