Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 77,5 miliarde lei, reprezentând 12,8% din PIB, au fost cu 9,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,6 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au crescut cu 11,7% faţă de anul trecut, evoluţii favorabile înregistrându-se la taxa pe valoarea adăugată (+6,9%), accize (+8,2%), impozit pe venit (+18,9%), impozit pe profit (+9,7%). O creştere semnificativă se poate remarca în cazul veniturilor din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniu sănătăţii conform OUG nr. 77/2011.

Mai mulţi bani din taxele locale

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+5%).

Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 21,5 miliarde lei, în creştere cu 7,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Veniturile nefiscale au fost în sumă de 7 miliarde lei, în creştere cu 6,3%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse publice au crescut cu 55% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile au crescut cu 8,5%

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 84,8 miliarde lei, reprezentând 14% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 8,5% faţă de anul precedent, şi cu 0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 55,6% mai mari faţă de anul 2011, dobânzi cu 29,3%, cheltuieli de capital cu 33,1%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 11,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în special ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente, cât şi pentru reparaţii curente, explică Finanţele.

De ce au crescut cheltuielile de personal

Cheltuielile de personal au crescut cu 0,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, întrucât în luna ianuarie 2011 nu este inclusă majorarea de 15% acordată personalului bugetar şi nici plăţile aferente contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Salariile majorate şi contribuţiile s-au plătit începând cu luna februarie 2011.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,6 miliarde lei (2,1% din PIB), crescând în termeni nominali cu 36,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.