Evenimentul Zilei > International > ISRAELUL va construi 3.000 de NOI LOCUIN?E pentru coloni?tii evrei din Cisiordania
ISRAELUL va construi 3.000 de NOI LOCUIN?E pentru coloni?tii evrei din Cisiordania

ISRAELUL va construi 3.000 de NOI LOCUIN?E pentru coloni?tii evrei din Cisiordania

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a denun?at, joi seara, discursul "def?im?tor ?i veninos" al pre?edintelui palestinian Mahmoud Abbas, în care el a cerut Adun?rii Generale a ONU s? acorde Palestinei statutul de observator la ONU.

UPDATE ora 17.10: Israelul a autorizat construc?ia a 3.000 de noi locuin?e în teritoriile palestiniene ocupate, scrie presa israelien?, la o zi dup? ce Adunarea General? a ONU a votat pentru acordarea statutului de ?ar? observatoare la Na?iunile Unite, Palestinei.

Cel mai probabil locuin?ele vor fi construite în Ierusalimul de Est ?i în Cisiordania. Autoritatea Palestinian? a anun?at c? nu va relua negocierile de pace f?r? o înghe?are a procesului de construire de locuin?e.
UPDATE ora 15.50: Israelul spune c? primirea statutului de stat observator la ONU de c?tre palestinieni este "un teatru politic negativ", care "va d?una p?cii".

Purt?torul de cuvânt al guvernului israelian, Mark Regev,  a declarat, pentru BBC, c? gestul a oprit negocierile de pace între israelieni ?i palestinieni.
"Acesta este un teatru politic negativ, care ne scoate din procesul de negociere ?i va face r?u procesului de pace", a spus Regev. Israelul, SUA ?i alte 7 state, printre care Canada, Insulele Marshall ?i Panama, au votat împotriva rezolu?iei, alte 41 de ??ri, printre care România, Germania ?i Marea Britanie s-au ab?inut.

Secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a calificat votul ca fiind "nefericit ?i contraproductiv", spunând c? pune mai multe obstacole în calea p?cii.  Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut, de asemenea, ca negocierile s? continue, spunând c? rezolu?ia a subliniat necesitatea relu?rii negocierilor de pace.
Discurs "def?im?tor ?i veninos"
"Lumea a urm?rit un discurs def?im?tor ?i veninos plin de propagand? perfid? împotriva armatei israeliene ?i a cet??enilor Israelului. Cineva care vrea pacea nu vorbe?te a?a", se afirm? într-un scurt comunicat al biroului s?u, citat de AFP.
"Decizia ONU (asupra noului statut al palestinienilor) nu va schimba nimic pe teren. Nu va fi niciun stat palestinian f?r? m?suri pentru a asigura siguran?a cet??enilor Israelului", a ad?ugat primul ministru.
"Prezentând cererea lor la ONU, palestinienii au violat acordurile cu Israelul ?i Israelul va ac?iona în consecin??", a ad?ugat el. El a f?cut aluzie la acordurile de la Oslo (1993), ce prev?d faptul c? un stat palestinian trebuie s? fie rodul negocierilor de pace israelo-palestiniene ?i nu al unei ini?iative unilaterale.
În Pia?a Yasser Arafat din Ramallah, în Cisiordania, petrecerile au început înc? de joi diminea?a, cu mult timp înainte s? aib? loc, în SUA, votul Adun?rii Generale a ONU. Mahmoud Abbas ?i-a sus?inut discursul în New York cu pu?in timp înainte de ora local? 23.00, în timp ce mul?imea s-a adunat în fa?a unor ecrane uria?e care transmiteau în direct sesiunea oficial? a ONU.
Focuri de artificii au izbucnit în Ramallah, imediat dup? anun?area rezultatului votului. De?i palestinienii nu vor vedea nicio schimbare imediat? în via?ade zi cu zi, semnifica?ia primirii acestui statut li se pare extrem de important?.
Palestinienii sper? c? accesul garantat în numite organiza?ii mondiale le va aduce ?i alte drepturi. O intrare în rândul statelor membre ale Cur?ii Penale Interna?ionale ar putea fi folosit? pentru a acuza Israelul de crime de r?zboi sau pentru a avea alte revendic?ri juridice contra israelienilor, precizeaz? BBC.
România s-a ab?inut de la vot
România s-a ab?inut la votul din Adunarea General? a ONU asupra proiectului de rezolu?ie referitor la Statutul Palestinei în Organiza?ia Na?iunilor Unite, potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe.
România a prezentat, în cadrul unei interven?ii în sesiunea Adun?rii Generale, argumentele pentru aceasta pozi?ie ?i s-a asociat declara?iei prezentate de Uniunea European? privind contextul dezbaterii rezolu?iei.
România a subliniat c? aceast? decizie are la baz? pozi?ia de principiu pe care o promoveaz? consecvent, bazat? pe dialog ?i negocieri directe între p?r?i, în cadrul formatelor de reglementare recunoscute la nivel interna?ional ?i al acordurilor existente. 
În baza aceleia?i concep?ii, România nu favorizeaz? ini?iativele unilaterale, indiferent care ar fi partea ini?iatoare, întrucât acestea pot avea efecte contrare relu?rii negocierilor din procesul de pace, precizeaz? sursa citat?. "Rezolu?ia adoptat? nu faciliteaz? recunoa?terea Palestinei ca stat ?i nici accederea sa la organiza?ii interna?ionale sau tratate. De?i recunoa?te aceste deziderate ca fiind obiective legitime ale poporului palestinian, România crede cu t?rie c? singura cale de a materializa viziunea solu?iei celor dou? state este reluarea negocierilor directe între israelieni ?i palestinieni. Solicit?m celor dou? p?r?i s? se angajeze în acest proces f?r? precondi?ii. România va sprijini orice ini?iativ? care va servi acestui scop. Împ?rt??im evaluarea conform c?reia unica solu?ie viabil? pentru acest conflict r?mâne cea promovat? de Foaia de Parcurs a Cvartetului, care sus?ine existen?a a dou? state, Israel ?i Palestina, care s? tr?iasc? al?turi în pace ?i securitate, în cadrul unor frontiere recunoscute la nivel interna?ional", afirm? MAE.