Locurile de muncă în condiţii deosebite (grupa a II-a de muncă) sunt acelea unde, în mod permanent sau doar pe anumite perioade de timp, „gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice (…) poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor” (Legea 263/2010).

Condițiile speciale de muncă

În ce privește locurile de muncă în condiţii speciale (fosta grupa I de muncă) acestea sunt: unităţile miniere (pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă); activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi; aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 263/2010; activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din aceeași lege, dar și activitatea artistică. Din doi în doi ani, locurile de muncă în condiţii speciale sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării, apoi confirmate printr-o hotărâre de Guvern.

Cum faci dovada vechimii

Totodată, potrivit Legii nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care intră în vigoare de săptămâna aceasta, „dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive”.

Cum se modifi că stagiul de cotizare

Perioada lucrată în aceste grupe superioare de muncă, conferă asiguraţilor următoarele drepturi:

● majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, respectiv în condiţii speciale de muncă;

● majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă;

● reducerea vârstei standard de pensionare, proporţional cu perioada efectiv lucrată în aceste condiţii.