Persoanele fizice autorizate (PFA) şi microîntreprinderile din mediul rural pot obţine fonduri europene de până la 200.000 de euro/proiect. Programul desfăşurat prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală de Pescuit (APDRP) urmăreşte atât crearea de microîntreprinderi în mediul rural, cât şi dezvoltarea celor existente, fiind încurajată în special iniţiativa tinerilor şi femeilor.

Dacă beneficiarul este PFA, valoarea maximă a finanţării este de 50.000 de euro/proiect. În cazul microîntreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor se acordă până la 100.000 de euro/proiect, iar pentru alte microîntreprinderi, până la 200.000 de euro/proiect. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de euro.

Activităţi eligibile

Prin acest program se finanţează investiţii în activităţi nonagricole productive cum sunt cele din industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje produse de uz gospodăresc etc.), de procesare industrială a produselor lemnoase, mecanică fină, asamblare de maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

De asemenea, investiţii eligibile sunt cele privind dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, artizanat şi a altor activităţi tradiţionale nonagricole cu specific local, precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

CONDIŢII Ce acte sunt necesare la depunerea dosarului

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile cei care doresc să aplice trebuie să depună dosarele până cel mai târziu pe 15 iulie, scrie revista "Capital".

Dosarele trebuie depuse la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit al judeţului, unde are loc implementarea proiectului. În cazul în care proiectul este realizat pe teritoriul mai multor judeţe, actele vor fi depuse la oficiul judeţean pe raza căruia investiţia este predominantă din punct de vedere valoric.

Dosarul trebuie să conţină mai multe documente, printre care o cerere de finanţare, redactată pe formularul standard al cererii de finanţare, care poate fi găsit pe site-ul apdrp.ro.

Totodată, este obligatoriu depunerea unui studiu de fezabilitate la proiectele care prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, sau un memoriu justificativ la cele care nu prevăd astfel de lucrări.

Alte acte ce trebuie anexate sunt situaţia financiară (excepţie fac cei care nu au obţinut venituri din exploatare, PFA, întreprinderile individuale şi cele familiale), documentele privind terenurile şi clădirile unde se vor realiza investiţiile şi o declaraţie pe proprie răspundere din partea solicitantului că va asigura cofinanţarea, cu precizarea sursei.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice investiţia realizată prin proiect pe o perioadă de cinci ani de la ultima plată efectuată.

Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maximum trei ani pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii şi/sau montaj şi de maximum doi ani pentru investiţii simple de utilaje, in stalaţii, echipamente şi dotări.

50% din valoarea ajutorului nerambursabil
se poate acorda în avans beneficiarilor de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit