Absolvenții de liceu din promoții anterioare care au picat de cel puțin două ori Bacalaureatul și care se înscriu la sesiunea din 2014 vor plăti 230 lei pentru susținerea tuturor probelor examenului de BAC din acest an.

În cazul absolvenților de liceu care au picat examenele Bacalaureatului de cel puțin două ori, dar care solicită recunoașterea unor probe promovate în sesiunile anterioare, "stabilirea sumei de plată pentru examenul de Bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecarui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3, 4, 36 și 37 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat", anunță Ministerul Educației.

O taxă vor plăti și absolvenții claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, ai claselor cu studiu intensiv și bilingv al limbilor străine și cu predare în limbile minorităților, ai claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare – care au susținut în anii anteriori de cel puțin de două ori Examenul pentru Obținerea Atestatului. Daca aceștia doresc să susțină din nou examenul de Atestat, taxa de examen se stabilește la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean / al Municipiului București, "luându-se în calcul toate cheltuielile per candidat", precizează MEN.