Evenimentul ZileiSocialBacalaureat 2018. Istorie sau Matematică, proba scrisă obligatorie. Subiecte și Barem pe EDU.ro

Bacalaureat 2018. Istorie sau Matematică, proba scrisă obligatorie. Subiecte și Barem pe EDU.ro

Bacalaureat 2018. Istorie sau Matematică, proba scrisă obligatorie. Subiecte și Barem pe EDU.ro
Prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă cu proba obligatorie a profilului. Cei de la real susțin proba la matematică, cei de la profil uman proba la istorie. Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării, este programată joi.

Subiecte Limba română BAC 2018. SCANDAL IMENS izbucnit din senin. Update pe EDU.RO

SCANDAL URIAȘ la BAC. Fata ministrului Educației: ”Fraierilor, ȘTIM ce PICĂ!”

Bacalaureat 2018. GAFĂ MONUMENTALĂ a profesorilor | FOTO

subiecte.edu.ro 2018 bacalaureat 

Subiecte BAC 2018 proba obligatorie a profilului UMAN –  ISTORIE 

Model subiecte ISTORIE – Edu.ro

Subiecte BAC 2018 proba obligatorie a profilului REAL – MATEMATICĂ

Model subiecte MATEMATICĂ – Edu.ro

Afişarea primelor rezultate, care se va face în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12,00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12,00 – 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie. 

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7,30 – 8,30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. 

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2018 – sesiunea iunie-iulie 2018

25 iunie 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

26 iunie 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă – ISTORIE SAU MATEMATICĂ 
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
4 iulie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)
5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestațiilor.

"Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio", precizează MEN. 

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. 

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, precizează MEN. 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6, cel puţin, la probele scrise. 

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii". 

Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii. 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2018 – sesiunea august-septembrie 2018

10 -13 iulie 2018 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigente
20 august 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă
21 august 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
24, 27 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29 -30 august 2018 Evaluarea competențelor digitale – proba D
30 -31 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor (pana la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)
2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestațiilor
6 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2018. Ce nu au voie să facă elevii în sala de examen

În Ordinul Ministrului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat national – 2017, se arată, la Articolul 12, care sunt regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen.

Art.12. (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lasa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în salile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încalțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt asezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/ la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice între ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminati din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încalcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participă la probele următoare și sunt declarați ”eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementarilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pasilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un procesverbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) si (7).

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au loc la patru luni după ce elevii de clasa a XII-lea au susținut probele orale. Mai precis, pentru prima oară în istorie, examenul de Bacalaureat a început în feburarie. Pe 12 februarie a avut loc prima probă orală, la limba şi literatura română. Au urmat între 16 şi 20 februarie competenţele digitale, iar mai apoi, în 21 şi 22 februarie, elevii au fost testaţi la o limbă de circulaţie internaţională. Aceste examene nu contează însă la media finală.


Accesează: