În scrisoare se vorbește explicit despre acoperirea „perioadei de nefolosință”, subiectul cel mai intens promovat de asociațiile service-urilor, informează Capital.

„În vederea informării corecte a consumatorilor în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă în domeniul asigurărilor RCA, vă atragem atenţia în legătură cu următoarele obligaţii legale ce vă revin:

1. Subscrierea, distribuţia, soluţionarea şi lichitarea daunelor în asigurările RCA sunt reglementate de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi privind asigurările auto din România. În acest caz trebuie să aveţi în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea 132/2017 "asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum şia încheierii contractului RCA între asigurat şi un asigurător RCA, emis inclusiv prin mijloace eelctronice, conform reglementărilor A.S.F."

2. Aplicarea strictă a prevederilor Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, inclusiv a prevederilor art. 25 din acest act normativ, privind lipsa de folosinţă, astfel încât să se elimine corelările inexacte şi interpretările eronate ale legislaţiei aplicabile altor domenii de activitate.

3. Interpretarea reglementărilor incidente emiterii şi gestionării poliţelor RCA o face emitentul acestor acte normative. În consecinţă, asigurătorul trebuie să se abţină de la interpretări ale actelor normative care să ducă la prelungirea termenelor legale de lichidare a daunelor. Acesta are obligaţia de a despăgubi persoana prejudiciată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, consumatorul fiind obligat să prezinte toate categoriile de documente prevăzute expres la art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 20/2017. Orice altă solicitare a asigurătorului cu privire la efectuarea unor demersuri suplimentare din partea consumatorului contravine actelor normative mai sus indicate”, se arată în scrisoare.