Părintele Pompiliu Di­nu, protopopul Propotopiatului III Capitală, este un munte de om, cruce de voinic. În reverendă, acea haină preoţească, neagră şi lungă până în pământ, pare un urs cumsecade. Dar totul în jurul său emană bunătate.
"Sunt şi preoţi care îţi înţeleg chemarea"
"Recunosc, suntem la început de drum cu proiectele sociale la Protoieria 3 Capitală şi avem gânduri măreţe, dar toate sunt spre slava lui Dumnezeu şi spre ajutorarea oamenilor. De ase­menea, vedem şi ţinta desăvârşirii pe care trebuie să o atingem.
În ceea ce mă priveşte, trebuie să spun că aceste proiecte pun în evidenţă o Biserică vie, nu moartă sau adormită. Se întâmplă azi în Biserică lucruri minunate, pe care le apreciez foarte mult. Sunt şi preoţi care îşi înţeleg chemarea şi îşi pun viaţa în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor", spune părintele Pompiliu Dinu.
Cărămizi din ruinele celor 7 biserici ale Apocalipsei
Parohia Bisericii Şerban Vo­dă este situată la marginea de sud a Bucureştiului, pe Şoseaua Giurgiului. Mai exact, în zo­na Toporaşi, în spa­tele Cinematografului Fla­­­mura, şi cuprinde o parte din teritoriul fostei comune Şerban Vodă, de la care îşi trage şi numele. Parohia a fost înfiinţată în anul 1940, sub arhipăstorirea vrednicului de pomenire Patriarh Nicodim Munteanu.
Iniţial, a fost vorba de o capelă în ateneul şcolii.
Un an mai târziu, în 1942, credincioşii s-au putut închina într-o a doua capelă, zidită ca o mică biserică din lemn. Pe 22 august 1943, s-a pus piatra de temelie a noii Biserici Şerban Vodă, iar trei ani mai târziu, pe 15 august 1946, biserica a fost sfinţită.
Patriarhul Petru a pus piatra de temelie
Lăcaşul a fost construit în plan triconic, cu pronaos supralărgit, cu o turlă mare deasupra pronaosului şi un turn clopotniţă de plan pătrat peste vestibul.
Anul trecut, s-a început construcţia noii biserici, ridicate peste cea existentă, paroh fiind Prea Cucernicul Preot Niculescu Alexandru. Cu ocazia unei zile de lucru în România, Patriarhul Petru al Alexandriei şi al întregii Africi a pus piatra de temelie la pridvorul noii biserici.
În ziduri au fost puse şi bucăţi de cărămidă, aduse din ruinele celor şapte biserici ale Apocalipsei. Lucrările exterioare s-au finalizat sub grija şi directa coordonare a Prea Cucernicului Protoiereu Dinu Pompiliu.
Visul părintelui protoiereu Dinu Pompiliu încă nu s-a împlinit: "Una din cele mai frumoase realizari ale mele este Biserica Şerban Vodă, construită din temelie în ultimii 10 ani, peste o altă biserică mai veche, afectată de mai multe cutremure şi pe care eu, cu mâinile mele, am dărâmat-o.
Am iubit mult biserica aceea. Şi acum o am în suflet şi am preţuit până şi tencuiala din ea. Fiecare cărămidă demolată a fost zidită în biserica cea nouă, căreia i-am spus «Biserica Lacrimilor», pentru că am zidit-o cu lacrimi multe, cu toată obştea. Au lucrat la ea mii de oameni, dar Marele Ctitor a fost Dumnezeu. O iubim şi pe aceasta la fel de mult".

Cantină socială şi grădiniţă

Activităţile sociale ale Parohiei Şerban Voda includ vizite la căminele de bătrâni, ajutorarea celor sărmani, un cuvânt bun pentru cei în necaz. În anul 2008 s-au făcut toate demersurile şi s-au obtinut autorizaţiile pentru construcţia unui aşezământ social şi a unei capele.
Căminul social va cuprinde: o cantină socială, o grădiniţă pentru copii, trei apartamente pentru slujitori şi 26 de locuri pentru asistaţii social. Toate acestea vor purta numele de Aşezămintele Sociale Şerban Vodă, iar în final- ansamblul nou creat – cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, va avea o suprafaţă totală desfăşurată de 2120 mp, şi va fi formată din cinci corpuri cu funcţiuni diferite.

Noua biserică Șerban Vodă a fost construită pe ruinele celei vechi