Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenţă peste 7 200 de locuri, după cum urmează:

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană și 11 – pentru învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 15-19 iulie, între orele 8.00 – 16.00.

Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:

  • eseu motivațional;
  • probă scrisă de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină;
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admiterii 2019, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi aproape 3 400 de burse de performanță, studiu şi sociale, peste 500 de burse Erasmus, peste 5 000 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, cu o bună reputaţie internaţională, concretizată în situarea pe poziţii notabile în clasamentele internaţionale de prestigiu: Top Shanghai, QS World University Rankings 2018, Times Higher Education World University Rankings 2019  by  Subject, Times Higher Education University Impact Rankings 2019, U-Multirank 2019.

ASE urează succes candidaților săi la admiterea la programele universitare de licență!

Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din București – https://www.youtube.com/watch?v=BjEixBt2ckA&feature=youtu.be.