Atacatori necunoscu?i au p?truns în biroul lui Boris Zherukov, din Nalchik, capitala provinciei Kabardino-Balkaria, ?i l-au împu?cat de dou? ori în cap, a precizat, într-o declara?ie, Comitetul de anchet? din Rusia.

Zherukov era liderul fac?iunii partidului pre?edintelui Vladimir Putin, Rusia Unit?, din Parlamentul local, ?i rector al Universit??ii Agricole locale.

Insurgen?ii, care lupt? pentru crearea unui stat islamic dintr-o serie de regiuni predominant musulmane, din sudul muntos al Rusiei, pun la cale frecvent atacuri la adresa for?elor de poli?ie ?i a oficialilor.
Violen?ele sunt alimentate de nemul?umirea ?i frustrarea cauzate de rata mare a ?omajului, de corup?ie ?i brutalitatea poli?iei, ?i sunt prezente în special în Caucazul de Nord, unde Kremlinul a purtat dou? r?zboaie cu separati?tii rebeli din Cecenia, dup? 1991, de la colapsul URSS.
Dar insurgen?ii au reu?it ?i ei s? atace în inima Rusiei, fiind autorii atentatelor de pe aeroportul din Moscova, în 2011, când au fost ucise 37 de persoane, ?i ai atentatelor cu bomb? din metroul din Moscova, în care au murit 40 de oameni în 2010.