Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 este cel mai important proiect pe care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiară (ANCPI) îl derulează de la înființare. PNCCF înseamnă realizarea cadastrului în întreaga țară, fără costuri pentru cetățeni, persoane fizice și juridice. Pentru ca lucrările de cadastru să fie găbite, anul trecut, a fost modificată legislația astfel încât, în cadrul PNCCF, orice primărie poate solicita de la ANCPI bani pentru cadastru general. Mai exact, prin Ordonanța de Urgență nr. 35/2016, li s-a permis primăriilor să inițieze lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral în extravilan. Prin excepţie, în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, lucrările de înregistrare sistematică pot fi demarate la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.

Însă, potrivit datelor oficiale, până în luna decembrie 2016, dintre cele 2.960 de primării eligibile, doar 1.100 au încheiat contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică. În acest context, în sprijinul fermierilor și pentru dezvoltarea agriculturii românești, în anul 2016 au fost semnate 1.978 de contracte de finanțare între unitățile administrativ-teritoriale din 40 de județe și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în baza cărora au fost semnate aproximativ 1.100 de contracte de servicii între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate.

Totodată, de la demarearea PNCCF, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în 251 de unități administrativ teritoriale (UAT), din care în 24 UAT prin Proiectul Pilot și în 227 UAT-uri prin OUG 35/2016.

Potrivit unor surse autorizate, în 26 de ani au fost deschise 269.216 de cărți funciare, dintre care 129.727 de cărți funciare au fost deschise în cursul anului 2016. 

Potrivit ANCPI, în prezent se derulează lucrări de înregistrare sistematică în peste 1.000 de UAT-uri.

Acte gratuite pentru terenuri și case

Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) a fost lansat în anul 2015 și se estimează că va fi finalizat în trermenii stabiliți- 2023. Scopul PNCCF este deschiderea cărților funciare pentru toate imobilele din România, fără nici un fel de costuri pentru cetățeni.

Ca urmare a aprobării PNCCF au fost derulate o serie de măsuri legislative, bugetare și operaționale care au permis finalizarea, până la nivelul lunii decembrie 2016, a înregistrării sistematice în 24 UAT-uri, precum și realizarea de lucrări de înregistrare sistematică în extravilanul a peste 1100 de UAT-uri, la nivel de sector cadastral.

Mai mulți bani pentru primării

În anul 2017, va continua finanțarea unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale din extravilan. Odată cu aprobarea bugetului de stat, fiecare primărie va putea accesa suma de 150.000 de lei, potrivit ANCPI.

Plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. Orice primărie din țară poate primi bani pentru realizarea cadastrului sistematic, în condițiile în care încheie un contract de finanțare cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza județului în care se află.

În România, numărul estimat de imobile este de 40.000.000. Din acestea, ANCPI a înregistrat în sistemul informatic, ca urmare a înregistrărilor sporadice și sistematice, aproximativ 9,4 milioane, reprezentând peste 23 % din numărul total.