Trei afaceriști, printre care consilierul lui Sorin Oprescu și fostul trezorier al PNL, Costin Berevoianu, respectiv Vlad Moisescu, au fost reținuti de DNA Ploiești. Prin influențarea votului consilierilor generali și locali, Moisescu și Berevoianu ar fi majorat prețul apei potabile în București în favoarea Apa Nova, susţin procurorii.

« Conform ultimelor date statistice primite de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), în martie 2015, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa și de canalizare practicate de Apa Nova București sunt pe poziția a 17-a, iar cele practicate de Apa Nova Ploiești pe poziția a 33-a, între tarifele practicate de cei 33 de operatori mari de servicii de acest tip din România », se arată în comunicatul companiei.

Oficialii firmei consideră că tariful acoperă cheltuielile de operare, întreținere, reabilitare, dezvoltare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, conform cerințelor Contractului de Concesiune, pe întreaga perioadă a concesiunii (25 de ani).

« În concordanță cu Contractul de Concesiune și actele adiționale ulterioare, Apa Nova  București consideră ca a respectat reglementările în domeniul specific de activitate referitoare la calitatea și continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Reglementatorul tehnic al concesiunii, în prezent Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, a emis la termenele contractuale toate deciziile privind atingerea și menținerea conformității nivelelor de servicii », se arată în comunicat.

Aceştia susţin că ajustările tarifare au respectat întocmai prevederile Contractului de Concesiune şi ale H.G. nr. 1019/2000:

« Ajustările ordinare (tarifele sunt actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul de schimb Leu/Euro; aceste ajustări se pot aplica doar atunci când inflaţia creşte/scade cu cel puţin 5%) au fost verificate, inclusiv veridicitatea datelor incluse în solicitare, și aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC);

Ajustări extraordinare (tarifele sunt actualizate pentru a compensa clienţii/ Apa Nova Bucureşti, (ANB) în urma apariţiei unor evenimente neprevăzute (de exemplu; modificări ale legislaţiei, acordarea de fonduri nerambursabile etc.) au fost verificate de către Comisia Internațională de Experți ținând cont de evenimentul extraordinar invocat, impactul acestuia asupra fluxului de numerar al ANB, corectitudinea calculelor și au fost emise recomandările în cadrul unui Raport de Expertiză adresat ANRSC, ANB, Primăriei Municipiului București (PMB) și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), într-un interval de 30 de zile de la primirea solicitării. ANRSC a aprobat sau respins implementarea ajustărilor extraordinare în intervalul prevăzut de la primirea Raportului Comisiei de Experți, bazându-se exclusiv pe concluziile și recomandările cuprinse în acesta ».