Este vorba despre proiectul de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, ca să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: – Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice – Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică – Comisia Juridică şi de Disciplină.

 

Necesitatea centrului de excelență este justificată în felul următor: „Se arată că, pentru asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte (…), este necesară înființarea, organizarea și finanțarea unei instituții publice, în domeniul învățământului (…) pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitate în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. În funcție de resursele existente, centrul de excelență poate avea sediul într-un imobil cu destinație specială în acest sens sau în cadrul unităților de învățământ care pot asigura condițiile pentru o bună desfășurare a activităților”.

 

Totodată, în proiect se precizează că acest centru de excelență va avea un mare impact social asupra unităților de învățământ care vor implicate, asupra copiilor și tinerilor, dar și asupra altor persoane sau organizații care se vor implica.

 

În cele din urmă, se mai arată că „necesitatea corelării pregătirii școlare cu nevoia de instruire a elevilor este direct legată de formarea de resurse umane specializate pentru domenii ce necesită abilități, cunoștințe, capacități și interese deosebite ce se formează prin dezvoltarea pasiunii către acele domenii(…). Resursa umană astfel formată, educată și instruită este strategică în special în perioadele dificile”.