Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > Antonescu, disciplina și legalitatea în armată
Antonescu, disciplina și legalitatea în armată

Antonescu, disciplina și legalitatea în armată

Pentru că Maestrul Ion Cristoiu se raportează permanent la istorie, încerc să-l imit. Pentru că s-a vorbit foarte mult despre Armată zilele acestea îmi permit și eu să reproduc un document descoperit de cunoscutul istoric Adrian Pandea și publicat în revista ,,Document” (nr.4/1999, p. 14 - 16) sub titlul mereu actual ,,Război corupției”.

Este vorba de Ordinul general nr. 113 emis la 28 ianuarie 1938 de generalul Ion Antonescu (ministrul Apărării Naționale, în guvernul condus de Octavian Goga) în care aprecia că ,,în oștire dăinuiesc o serie de nelegalități, abuzuri sau obiceiuri care trebuie stârpite fără întârziere”. Considerând că se impunea ,,o operă de curățire și reintrare într-un cadru ostășesc cinstit, curat, legal, drept de care să se resimtă în bine, ordinea, ierarhia, disciplina și legalitatea în armată”, ministrul, care cunoștea bine situația din oștire, făcea apel la toți comandanții ,,să treacă neîntârziat la stârpirea lor radicală”.

În acest sens, Ion Antonescu considera că: III. Din punct de vedere al educației militare. Este cu desăvârșire interzis:
1. A da cadouri de zilele onomastice, cu ocazia venirii sau plecării de la comandă, la botezuri, cununii, șefilor ierarhici sau familiilor acestora. Este un obicei oriental și neostășesc. Practica lui face dovada platitudinii, mai mult decât a dragostei. Șefii care primesc comit un abuz.

2. A tolera, sub orice formă, amestecul doamnelor în conducerea unităților. Șefii găsiți în acestă vină trebuie să piardă comanda. Șefii ierarhici au datoria să o ceară. Dacă nu, se fac răspunzători.

3. A face inspecții întovărășiți de soții, care apoi participă la mese costisitoare.

4. A organiza banchete. Fac excepție mesele comune care trebuie să fie adevărate reuniuni camaraderești și, în special, modeste.

5. A păstra ore întregi trăsurile militare în fața locuințelor particulare, bodegilor, restaurantelor, cafenelelor, popotelor, cinematografelor etc., expunând caii și vizitii la intemperii și oboseli zadarnice. Se va ridica dreptul la acest mijloc de transport acelora care vor fi găsiți că practică acest sistem, și neomenos și nelegal.

6. A face intevenții pe căi nelegale, prin soții, rude, cunoștințe sau personalități influente.

Pentru a înlătura această deplorabilă stare de fapt:
a) Ofițerii și subofițerii vor face cereri numai pe cale ierarhică. Șefii sunt obligați a da toată atențiunea cererilor greutăților subalternilor lor. În cazul când, deși sfătuit, ofițerul va continua calea intervențiilor nelegale, se vor lua măsuri contra lui.
b) Șefii vor lua măsuri a se micșora numărul reclamațiunilor. În ziua însă când toată scara ierarhică va intra în legalitate, reclamațiunile se vor împuțina cu siguranță. Șefilor de toate gradele le revine rolul de a întrona legalitatea și dreptatea.
c) Comandamenele vor raporta imediat M.Ap.N. (Cabinet) pe oricine se folosește de intervențiuni făcute în numele ministrului, subsecretarului de stat și secretarului general al M.Ap.N. sau rudelor ori cunoștințelor lor. În cazul când se va constata că o astfel de intervenție a fost satisfăcută fără a se fi raportat M.Ap.N. (Cabinet), șeful care a dat urmare intervențiunii primite va suferi consecințele neexecutării acestui ordin.

7. A bârfi și critica pe ascuns. Aceasta dovedește lipsă de caracter. Militarul trebuie să exceleze prin curajul răspunderii; cel care vrea să contribuie la îndreptarea unei situații care lasă de dorit, are datoria să aducă la cunoștință adevărul, pe cale oficială, deschis, franc și cu curaj. Cine bârfește pe străzi, prin cafenele, prin societate, terfelește propriul său obraz și pierde dreptul de considerație. A lovi cu fapta și chiar cu cuvântul pe le spate este o lașitate și ofițerul nu poate fi laș. A critica și colporta fapte deținute de alții, fără a fii controlate și a avea putința de a le dovedi imediat, este o ușurință și ofițerul trebuie să fie peste tot și în toate un om serios. Pentru cazurile expuse de orice ofițer și susținute documentat, se vor lua măsurii imediate de îndreptare.

8. A da curs anonimelor. Acest procedeu de a lovi pe la spate, acest sistem de răzbunare din umbră trebuie stârpit. În primul rând nimeni nu trebuie să-i dea curs. În al doilea rând, toți au datoria să caute, să descopere și să înfiereze canalia”. Prea multe nu ar fi de spus. Totuși așa s-a reclădit Armata Română!