Persoanele care au în îngrijire bătrâni pot primi salariu întreg deși vor lucra numai part time, cu jumătate de normă, conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor în vârstă, precizează avocat.net.

„Sotul şi rudele care au in îngrijire o persoana vârstnică dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local. Este corespunzator salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.Timpul cat soțul şi rudele au fost încadrate in aceste condiții se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga”, este explicat în lege, conform sursei citate.

De această facilitate se vor  bucura doar angajații care lucrează în baza unui contract individual de muncă.

Deși va lucra doar patru ore, angajatul care are grijă de un bătrân beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute de legislație ca și în cazul angajaților cu normă întreagă. Și angajații care vor îngriji bătrâni cu jumătate de normă, vor avea dreptul la concediu de odihnă de 20 de zile pe an. 

Angajații care vor să beneficieze de această prevedere trebuie să depună o cerere la serviciile sociale ale primăriei de care aparțin. 

În acest moment, salariu net pentru un asistent personal ajunge la aproximativ. 1.300 de lei.