În urma unui controlul efectuat de către Corpul de control al ministrului Valentin Popa au fost depistate numeroase nereguli, în perioada 20-23 februarie, în rândul cadrelor didactice care conduc destinele elevilor din întreaga țară. Oficiali din cadrul ministerului au dezvăluit că este „o boală veche datorată numirilor pe criteria politice și nu profesionale”.

În acest context a fost declanșat un control privind  „verificarea respectării metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic'', așa cum se arată într-un comunicat al MEN.

Oficialii ministerului susțin că soluţionarea contestaţiilor celor 33 de inspectori şcolari generali şi inspectori generali adjuncţi care au depus cerere în acest sens s-a efectuat în baza metodologiei în vigoare, rezultatele finale fiind transmise prin poştă.

„Pentru celelalte 117 rezultate ale evaluărilor intrate în circuitul civil şi care nu au fost contestate, MEN este în proces de demarare a acţiunii de anulare şi/sau corectare a acestora în instanţă, pe cale legală", se precizează în comunicat.

În acelaşi timp, ministerul susţine că a iniţiat procesul de actualizare a metodologiei ce reglementează evaluarea inspectorilor şcolari generali, inspectorilor generali adjuncţi şi a directorilor caselor corpului didactic, noua metodologie urmând a fi aprobată prin ordin de ministru, care se va aplica numai pentru următoarele evaluări.

„În continuare, se efectuează cercetări amănunţite asupra faptelor care au condus la cele mai sus-menţionate, urmând să se acţioneze în consecinţă”, precizează MEN.

Conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, inspectorii generali, inspectorii generali adjuncţi şi directorii caselor corpului didactic sunt evaluaţi annual, însă o bună parte au fost menținuți în funcții prin împuterniciri, deși depășeau termenul legal.

Practic, în temeiul acestor evaluări privind activitatea managerială se acordă calificative pe baza cărora se decide menţinerea, monitorizarea sau încetarea contractului de management.