Evenimentul Zilei > International > SUA vroiau s? trimit? o bomb? NUCLEAR? pe LUN?, pentru a câ?tiga R?zboiul Rece
SUA vroiau s? trimit? o bomb? NUCLEAR? pe LUN?, pentru a câ?tiga R?zboiul Rece

SUA vroiau s? trimit? o bomb? NUCLEAR? pe LUN?, pentru a câ?tiga R?zboiul Rece

În plin r?zboi rece, Statele Unite ale Americii luau în calcul declan?area unei explozii nucleare pe Lun?, pentru a intimida Uniunea Sovietic?, scrie Daily Mail, preluat? de media interna?ionale.

Proiectul secret al Agen?iei spa?iale americane (NASA), cu titlul inofensiv „Studierea posibilit??ii unui zbor de cercetare pe Lun?” sau „Proiectul A119” era programat s? fie pus în aplicare în anul 1959.

O rachet? cu un dispozitiv nuclear de mici dimensiuni ar fi trebuit s? fie lansat? dintr-un loc, al c?rui nume nu se men?ioneaz?, ?i s? ajung? pe Lun?.
În urma impactului rachetei cu suprafa?a satelitului P?mântului urma s? rezulte o explozie.

Ini?ial, autorii proiectului vroiau s? utilizeze în acest scop o bomb? cu hidrogen, îns? ideea a fost abandonat? din cauza greut??ii prea mari a proiectilului. Racheta nu ar fi putut s? se desprind? de P?mânt în momentul lans?rii din cauza unei astfel de greut??i.

Acest proiect al NASA ap?rea în contextul în care avia?ia american? primise în dotare primele rachete balistice intercontinentale. Dup? lansarea primului satelit de c?tre Uniunea Sovietic?, Washingtonul începuse s? se gândeasc? serios la un astfel de plan.

În cele din urm?, Pentagonul a renun?at la respectiva idee din considerentul c?, în cazul în care ceva nu ar fi mers conform planului, existen?a omenirii îns??i, nu doar a sovieticilor, ar fi fost pus? în pericol.
În plus, unii savan?i americani ?i-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibila contaminare a Lunii cu substan?e radioactive în cazul unei astfel de explozii.

Planurile secrete ale NASA, în baza calculelor întreprinse de savantul Carl Sagan, au fost evocate înc? în anul 2000, de fizicianul Leonard Reiffel, care anterior ocupase postul de director adjunct al Agen?iei Spa?iale americane, într-un interviu acordat AP.
În urma acestor dezv?luiri incendiare, jurnali?tii au solicitat comentarii unor oficiali ai for?elor spa?iale americane, îns? ace?tia au preferat s? nu fac? niciun comentariu, precizeaz? sursa citat?.