Evenimentul Zilei > Actualitate > Ambasadorul SUA la Bucure?ti, Mark Gitenstein, a fost decorat de Traian B?sescu
Ambasadorul SUA la Bucure?ti, Mark Gitenstein, a fost decorat de Traian B?sescu

Ambasadorul SUA la Bucure?ti, Mark Gitenstein, a fost decorat de Traian B?sescu

Pre?edintele Traian B?sescu l-a decorat, ast?zi, pe ambasadorul SUA la Bucure?ti, Mark Gitenstein, cu Ordinul Na?ional «Steaua României», în grad de Mare Cruce.

UPDATE 2. Mark Gitenstein s-a declarat optimist în ceea ce prive?te viitorul României ?i a rela?iei ??rii noastre cu Statele Unite ale Americii. ” Românii sunt patrio?i ?i î?i doresc ca aceast? ?ar? ?i institu?iile sale s? fie puternice, independente ?i s? ofere fiec?rui român puterea de a-?i realiza visurile. Noi, americanii, împ?rt??im acelea?i valori”, a spus Gitenstein.

Ambasadorul SUA a spus c? cel mai mult i-a pl?cut în ?ara noastr? s? cunoasc? români. ”A fost foarte emo?ionant s? pescuiesc în Delta Dun?rii, s? merg cu bicicleta prin Transilvania, s? fac drume?ii în zona ruinelor cet??ii Sarmizegetusa, s? savurez un pahar pe Valea Oltului la Dealul Mare ?i mai ales s? explorez vechiul ora? Boto?ani, locul na?terii str?bunicului meu. Îns?, de departe cel mai pl?cut a fost s? cunosc români, s? descop?r energia, inteligen?a, pasiunea creativitatea ?i umorul românilor. A fost o experien?? personal? pentru mine, fiindc? în fiecare român întâlnit reg?sesc o parte din tat?l meu, care din nefericire a decedat în timpul mandatului meu. El era în întregime român”, a afirmat Mark Gitenstein.

UPDATE 1. Pre?edintele Traian B?sescu a spus c? l-a impresionat foarte mult în rela?ia cu ambasadorul SUA c?ldura ?i modul în care î?i alegea comunicarea cu Departamentul de Stat.
"Sentimentul meu a fost c? a dorit s? fie întotdeauna foarte bine informat ?i s? aib? interpretarea corect? a ceea ce se întâmpl? în România. A? vrea s? mul?umesc domnului ambasador pentru modul excep?ional în care a preg?tit atât vizita mea la Washington, ocazie cu care m-am întâlnit cu pre?edintele Obama ?i vicepre?edintele Biden, cât ?i meticulozitatea cu care a fost pregatit? declara?ia comun? a pre?edintelui Obama ?i a mea legat? de parteneriatul strategic pentru secolul 21", a spus Traian B?sescu.
?eful statului a mai spus c? Mark Gitenstein va r?mâne unul dintre ambasadorii SUA de care România î?i va aminti cu pl?cere. "Nu ezita?i s? veni?i în România oricând, chiar ?i doar în calitate de turist", a mai spus B?sescu.
Potrivit decretului de decorare publicat în Monitorul Oficial, la propunerea ministrului Afacerilor Externe, "în semn de înalt? recunoa?tere ?i apreciere pentru implicarea personal? la dezvoltarea rela?iilor dintre ?ara noastr? ?i Statele Unite ale Americii, precum ?i pentru consolidarea Parteneriatului strategic România – SUA, se confer? Ordinul Na?ional «Steaua României» în grad de Mare Cruce excelen?ei sale Mark Henry Gitenstein, ambasador extraordinar ?i plenipoten?iar al Statelor Unite ale Americii în România".
Mark Gitenstein î?i va încheia mandatul la jum?tatea lunii decembrie.