El a proorocit distrugerea Templului din Ierusalim, robia babiloniană în care va fi târât poporul evreu și întoarcerea acestuia pe vechile pământuri.

În timpul războiului cu babilonienii lui Nabucodonosor, Avacum s-a refugiat în Arabia. Aici, în timp ce ducea de mâncare unor secerători, a fost răpit de un înger care l-a dus în Babilon la Proorocul Daniel, care era în închisoare, flămând și slăbit. Astfel, mâncarea secerătorilor a potolit foamea profetului întemnițat.

La sfârșitul războiului cu babilonienii, Avacum a revenit în satul natal, unde a murit de bătrânețe, cu doi ani înainte de întoarcerea din robie a evreilor.