Potrivit edupedu.ro, fiecare inspectorat școlar județean are obligația să publice acest document, dar nu există o centralizare a acestor broșuri. Edupedu.ro publică toate broșurile de admitere la liceu 2020, care apar pe site-urile inspectoratelor.

În cadrul admiterii în învățământul liceal, în anul școlar 2020-2021, pentru toate acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea prin telefon sau email a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere /completare /preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.

Iată ce trebuie să știe absolvenții de clasa a VIII-a:

Conform legii, învățământul obligatoriu este învățământ de zi. În mod excepțional, pentru persoanele care depășesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învățământul se poate organiza și în alte forme de învățământ, pe baza metodologiei elaborate de MEN.

Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învățământul de zi, este cel puțin egal cu numărul absolvenților învățământului gimnazial din promoția anului 2020.

Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2020, indiferent de vârstă, precum și cei din promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021
inclusiv, se înscriu în învățământul liceal, la cursuri de zi.

Absolvenții învățământului gimnazial din promoțiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii anului școlar, se pot înscrie în învățământul liceal doar la cursuri serale sau cu
frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Broșurile din cele 41 de județe și București pot fi descărcate AICI.

Calendarul oficial pentru admiterea la liceu în anul școlar 2020-2021 a fost decisă printr-un ordin de ministru, fiind publicată pe site-ul edu.ro.

2 – 6 iulie 2020 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

2-6 iulie 2020 – Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clase a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

2-6 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

3-7 iulie 2020 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

7 iulie 2020 – Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

8 iulie 2020 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice

9 iulie 2020 – Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date

10 iulie 2020 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

10 iulie 2020 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13-16 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

16 iulie 2020 – Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

17, 20 şi 21 iulie 2020 – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată