Evenimentul Zilei > Actualitate > ADIO HOTEL PARLAMENTAR! Zgonea vrea s?-i trimit? pe deputa?i ÎN CHIRIE. Ace?tia NU SE DAU DU?I
ADIO HOTEL PARLAMENTAR! Zgonea vrea s?-i trimit? pe deputa?i ÎN CHIRIE. Ace?tia NU SE DAU DU?I

ADIO HOTEL PARLAMENTAR! Zgonea vrea s?-i trimit? pe deputa?i ÎN CHIRIE. Ace?tia NU SE DAU DU?I

Întrucât Parlamentul cheltuie?te foarte mul?i bani pe cazarea la hotel a ale?ilor care nu domiciliaz? în Bucure?ti, pre?edintele Camerei, Valeriu Zgonea, ?i-a pus în cap s? mai taie din cheltuieli trimi?ându-i pe ace?tia s? stea cu chirie. Propunerea sa i-a revoltat de-a dreptul pe ale?i, care nu sunt dispu?i s? renun?e la confortul de la hotel pentru independen?a unei garsoniere.

Zgonea, a anun?at c? va propune ca de la 1 ianuarie 2013 s? de dea câte o sum? fiec?rui parlamentar, care s?-?i g?seasc? un loc unde s? stea în Bucure?ti. ”Cheltuim foarte mult cu cazarea la hoteluri", a explicat pre?edintele Camerei. "Am anun?at ?i secretarul general c? nu voi deschide procedurile pentru a începe o licita?ie de la 1 ianuarie 2013 în aceast? chestiune ?i c? mergem pe varianta în care to?i parlamentarii vor primi o sum? fix?, transparent?, cu care î?i vor c?uta un loc în care s? locuiasc?. Documentele vor fi semnate, cu ocazia asta vom avea peste 450 de proprietari de apartamente care vor putea s? închirieze oficial, vor fi taxe pl?tite la stat, vor fi câteva locuri de munc? f?cute ?i vom reduce ?i noi cheltuielie cu aproape 60%”, a sus?inut Zgonea, conform Agerpres.

El a ad?ugat c? pe aceast? chestiune s-a consultat cu premierul Victor Ponta, care a fost de acord, iar în ianuarie se vor încheia contractele de închiriere. Zgonea nu a spus cât va fi suma pentru cazare, dar a precizat c? aceasta ”acoper? suficient de mult" chiria.
În prezent, o parte însemnat? dintre ale?i este cazat? la Hotelul Centre Ville de pe Calea Victoriei (fostul Hotel Bucure?ti). În perioada grevei parlamentare a USL, început? în luna februarie a acestui an, EVZ a f?cut un reportaj în bârlogul de lux al ale?ilor.

  • VEZI la ce trebuie s? renun?e deputa?ii dac? Zgonea î?i va pune planul în aplicare.

Alte hoteluri la care sunt caza?i ace?tia sunt Mariott, Montenelli ?i Rin Grand Hotel al fra?ilor Negoi??.
Un deputat PSD îl acuz? pe Zgonea de populism
De?i e doar în stadiul de inten?ie, propunerea lui Zgonea a provocat proteste vii din partea deputa?ilor, care habar nu aveau ce le preg?te?te pre?edintele lor. Chiar ?i printre pesedi?ti, colegii lui Zgonea, ideea a fost catalogat? ca fiind populist?.
"Trebuie s? fim reali?ti, este o m?sur? populist? luat? de un coleg", a spus pesedistul Ciprian Luca, conform mediafax.ro. "S? ne gândim c?, dac? acum suntem 334, to?i vom sta în 334 de locuri în Bucure?ti, locuri din care trebuie s? fim lua?i cu ma?inile pentru a ajunge la Parlament. Când venim cu avionul, acum, suntem lua?i de microbuze ?i du?i în acela?i hotel, îns? dac? am sta în locuri diferite, am traversa ore în ?ir Capitala, ceea ce ar însemna costuri mari ?i timp pierdut", spune Luca.
"Voi r?mâne în continuare în hotel chiar dac? suplimentez din banii mei suma alocat?. Suntem demnitari ai statului ?i nu putem ie?i din garsoniere din diverse cartiere ale Capitalei", se revolt? ?i democrat-liberalul Ioan B?lan.
"Tema lansat? sigur c? are iz electoral, dar este o solu?ie care poate fi aplicat?. Am totu?i o re?inere asupra seriozit??ii propunerii lui Zgonea, cât timp suntem în campanie electoral?", a afirmat deputatul PDL Nicu?or P?duraru. Ca argument, el a reamintit c? fostul pre?edinte al Camerei Deputa?ilor Roberta Anastase a propus eliberarea camerelor din hotel ocupate de parlamentari pe timpul verii, pentru reducerea cheltuielilor, dar c? ideea a fost respins?. "Atât domnul Zgonea, cât ?i al?i colegi de-ai lui erau nervo?i atunci. Dac? tot nu este sesiune parlamentar? în timpul verii de ce s? nu eliber?m camerele?", a ad?ugat Nicu?or P?duraru.

Parlamentul. Filiala Gara de Nord
La unison ?i demonstrând c? în USL cert nu exist? neîn?elegeri, deputa?ii Mih?i?? Calimente (PNL) ?i Vasile Mocanu (PSD) se arat? gata s? lucreze ?i din Gara de Nord dac? o cere interesul na?ional. "Eu nu am zis c? vreau s? stau la hotel, acolo am fost trimis ?i merg s? locuiesc ?i în Gara de Nord, dac? acolo m? trimite. Solu?ia care ar trebui adoptat? e ca Parlamentul s? construiasc? un hotel, pentru c?, din câ?i bani s-au cheltuit pe chirii ?i hoteluri pân? acum, se construiau chiar trei cl?diri cu aceast? destina?ie", a spus Calimente, eroic.
Deputatul PSD de Ia?i Vasile Mocanu ar sta ?i într-un bordei. Dar unul central, la gara de Nord.  "Dac? se poate s? nu coste deloc cazarea noastr?, treaba e bun?. Nu m? afecteaz?, eu unul stau oriunde. S? fac? un bordei lâng? Gara de Nord ?i mergem acolo", a afirmat acesta ironic.
UDMR vrea s? mute parlamentarii fie la Cluj, fie la cort
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a g?sit o solu?ie original? la problema lui Zgonea: s? se mute parlamentu la Cluj. "Solu?ia este s? mut?m Parlamentul la Cluj ?i atunci nu mai trebuie s? pl?tim cazarea pentru cei care stau aici ?i vom pl?ti noi pentru bucure?teni", s-a oferit el cu generozitate. "Dac? grija cea mai mare a domnului Zgonea este cazarea parlamentarilor care vin din provincie, atunci mult? s?n?tate ?i mai mult? în?elepciune îi doresc", a spus Kelemen.

"Sau s? st?m în corturi, nicio problem?", a venit vicepre?edimtele Laszlo Borbely cu prorpia sa variant?.