Evenimentul Zilei > Social > Adevărul despre „contractul educațional”. Școlile au doar 11 obligații, părinții și elevii, 22.
Adevărul despre „contractul educațional”. Școlile au doar 11 obligații, părinții și elevii, 22.

Adevărul despre „contractul educațional”. Școlile au doar 11 obligații, părinții și elevii, 22.

În regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ sunt aduse lămuriri despre contractul educațional semnat de părinți și unitatea de învățământ. El este valabil pe toată perioada de școlarizare. De asemenea, contractul conține drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Regulamentul a fost aprobat luna trecută de Ministerul Educației și va intra în vigoare de pe data de cinci septembrie,

Legea Educației prevede că la baza relațiilor dintre școală și elev/părinte există un contract educațional. El este reglementat prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ (ROFUIP). Contractul este particularizat la nivelul fiecărei instituții prin decizia consiliului de administrație, după consultarea consiliului de părinți al unității de învățământ.

Contractul educațional conține datele de identificare ale părților care semnează. Este vorba despre unitatea de învățământ și beneficiarul primar al educației, părintele sau reprezentantul legal. De asemenea, este prevăzut și scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității și alte clauze. Contractul se semnează la înscrierea elevului la școală, în clasa pregătitoare, respectiv, în clasa a IX-a. Este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

Obligațiile aprobate de părinți prin contract

Cele mai multe obligații prevăzute în contract sunt ale elevului, 15 la număr. Școlile au 11 obligații iar părintele, șapte în total. “Este obligatorie respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, iar nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale”, se mai precizează în contract, fără să se prezinte care sunt acestea.

Părinții sau reprezentanții legali ai elevului se fac responsabili prin contractul semnat că vor trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.). De asemenea, părintele trebuie să ia legătura cu cadrul didactic responsabil de elevul cu pricina cel puțin o dată pe lună. Este nevoie de acest lucru pentru a cunoaște evoluția copilului/ elevului.

De asemenea, elevii au aceleași drepturi și obligații ca până acum. Printre care se numără: obligația de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ. Elevii nu au voie să organizeze sau să participe la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului sau să nu aducă jigniri față de colegi și personalul școlii, potrivit Edupedu. Un model de contract poate fi găsit aici.