Evenimentul Zilei > Actualitate > A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO

A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO

Unul dintre cei mai controversa?i oameni ai secolului trecut. A fost supranumit cel mai misterios om din lume.

Renumele “profetului adormit” (i s-a spus ?i astfel deoarece f?cea profe?iile dintr-o stare de trans?, asem?n?toare cu somnul) a fost consacrat chiar de c?tre New York Times, care într-un articol publicat la data de 9 octombrie 1910 vorbea despre “Illiterate Man Becomes a Doctor When Hypnotized”…”Un yankeu a citit sub alt? form? evenimentele care s-au întâmplat ?i cele care urmeaz? s? se întâmple”, mai titra presa.
Este vorba despre americanul Edgar Cayce, devenit de-a lungul timpului un veritabil fenomen mediatic. Cayce s-a n?scut în 1877, într-o familie de fermieri s?raci din statul Kentucky.

 • CAZ RAR LA IA?I. Ce au scos medicii din creierul unei femei. Îi provoca ame?eli, v?rs?turi ?i migrene

Dup? vârsta de ?apte ani, copilul începe s? le povesteasc? p?rin?ilor s?i despre viziunile ciudate pe care le avea ?i despre capacitatea sa de a intra în leg?tur? cu persoane decedate de curând. P?rin?ii, preocupa?i mai mult de starea de s?r?cie a familiei, îl sf?tuiesc s? citeasc? Biblia, lucru pe care Edgar îl va face pentru tot restul vie?ii.

 • Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO

S-a autovindecat
Abandoneaz? studiile dup? numai 8 clase, studii considerate suficiente, de altfel, pentru copiii familiilor de fermieri ?i muncitori de la sfâr?itul secolului XIX. Se angajeaz? într-o librarie ?i nu mai sufl? o vorb? despre viziunile din copil?rie. La vârsta de 23 de ani, î?i pierde vocea din cauza unei ciudate crize de laringit?.
Accept? interven?ia unui medic ambulant ale c?rui tratamente se bazau pe hipnoz?, iar ceea ce a urmat a uimit lumea: tân?rul vorbea normal în timpul st?rii de trans?, ?i-a prezis singur tratamentul (?i anume acela de a cre?te presiunea sanguin? din zona gâtului ?i, mai mult, s-a autovindecat în v?zul a zeci de persoane, dup? ce ?i-a concentrat nivelul sanguin din laringe pân? când pielea c?p?tase, conform martorilor oculari, culoarea ro?u-aprins.
?tirea a facut înconjurul ??rii. ?i al lumii. Edgar Cayce devenise peste noapte un vizionar! Era asaltat de scrisori, oameni care doreau s? afla numerele câ?tig?toare de la loterie, locurile în care pot s?pa dup? comori, ?i a?a mai departe.

 • Sunt oameni care se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum

Se spune c? un influent proprietar al unei planta?ii de bumbac, i-a oferit lui Cayce o sum? imens? pentru acea vreme: 100 de dolari pe zi, pentru a prezice cota?iile bursiere de pe pia?a bumbacului! Cayce îi refuza pe to?i ?i, de?i posibilit??ile sale financiare r?m?seser? la fel de precareanse, a anun?at c? nu îi va ajuta decât pe bolnavi ?i pe cei cu probleme reale.
Astfel începea unul dintre cele mai misterioase fenomene înregistrate în secolul XX. Nu mai pu?in de 14.000 de copii ale re?etelor prescrise de Edgar au fost p?strate ?i se afl? ?i ast?zi la Centrul Egdar Cayce din Virginia, de?i se pare c? aproape 7-8.000 de manuscrise au disp?rut f?r? urm?.
Cutremure, piramide, reîncarnare
Profe?iile de început ale lui Cayce s-au concentrat pe cele de natur? medical? ?i de oferire a unor tratamente neortodoxe ?i neconven?ionale. Mass media este cea care l-a ”propulsat” drept ultimul profet al omenirii. Probabil c? nu ar fi atras aten?ia asupra sa dac? nu ar fi creat controverse prin profe?ii în care vorbe?te despre Atlantida, cutremure, piramide sau reîncarnare.

 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA

Profe?iile sale atrag multora aten?ia mai ales prin volumul lor uria?: 14.256! ?i toate se afl? în arhiva Association for Research and Enlightment (A.R.E), unde sunt studiate ?i analizate. În "somnul" s?u impus, americanul a ”v?zut” capitole importante cu care s-a confruntat umanitatea, cum ar fi marea criza economic? de la sfâr?itul anilor ’20, Al Doilea R?zboi Mondial, ori moartea unor pre?edin?i (în 1939 a prev?zut c? vor pieri doi pre?edin?i în func?ie.
Roosevelt s-a stins în 1945, iar Kennedy a fost asasinat la Dallas, în 1963). Dup? ce ie?ea din trans? r?spundea întreb?rilor ?i oferea solu?ii celor care erau de fa??. Vorbele lui erau stenografiate, lucru ce a facilitat, mai tarziu, transcrierea lor pe CD-uri.
Armaghedonul a început
Cayce avea propria teorie despre sfâr?itul lumii. Astfel el spunea ca “B?t?lia Armaghedonului” începe înc? din 1999, numai c? nu se va manifesta ca un r?zboi pe P?mânt, a?a cum î?i închipuie foarte mul?i. De fapt, va fi o lupt? spiritual? între “for?ele superioare ale lumii” ?i “for?ele inferioare ale întunericului”, încle?tare ce va dura 1.000 de ani.

 • Vindec?tor ?i prezic?tor. Povestea frizerului ajuns Rasputin al Palestinei

Scopul acestei b?t?lii este acela de a împiedica sufletele din t?râmurile inferioare ale vie?ii de apoi s? se reîncarneze ?i s? ajung? pe p?mânt. În acest r?stimp, doar sufletele “luminate” se vor putea reîncarna. ”Lumea va cunoa?te 1.000 de ani de pace ?i iluminare, la cap?tul c?rora se va instaura Raiul pe P?mânt, în care chiar ?i sufletele inferioare vor putea accede, reîncarnarea fiindu-le în sfâr?it permis? ?i lor”, a spus Cayce. Din punctul de vedere al profetului, b?t?lia Armaghedonului va fi mai greu de observat pentru oameni, cel pu?in în stadiul ini?ial.
În schimb, omenirea va fi martora unor catastrofe terestre mai mult decât evidente, soldate cu distrugerea unor întinse por?iuni ale Statelor Unite. Alt gen de schimb?ri, cauzate poate de schimbarea polului magnetic al P?mântului prezis? de vizionarul american, vor afecta practic întreg P?mântul. Interesant de men?ionat faptul c? vizionarul american a vorbit despre schimb?rile climatice cu zeci de ani înainte ca oamenii de ?tiin?? s? abordeze aceast? problem?.
“Ceea ce este ast?zi linia de coast? a multor ??ri va deveni fundul oceanului. Chiar ?i multe câmpuri de lupt? ale prezentului vor deveni oceane, m?ri, golfuri”, a subliniat profetul american. Efectele globale ale cataclismelor viitoare sunt descrise astfel: “P?mântul se va cr?pa în vestul Americii. O mare parte a Japoniei se va scufunda. Partea nordic? a Europei se va schimba într-o clipit?”.

 • S-a lansat televiziunea APOCALIPSEI | VIDEO

În 1936, Cayce a prezis c? Atlantida, continentul scufundat, va reveni la suprafa??, iar ”primele semne vor deveni vizibile în apropiere de Bahamas, în zona insulei Bimini”. 32 de ani mai târziu, un pilot american a descoperit în zona amintit?, aproximativ la o mil? de coastele Insulei Bimini, un drum pietruit, parte a unui complex de anvergur?. Mul?i savan?i consider? descoperirea ca facând parte din fosta Atlantida…
O list? sub semnul întreb?rii
Previziunile sale legate de viitorul ?i trecutul omenirii cuprind o gam? destul de variat? ?i de complex? de teme ?i temeri: ”California va disp?rea în mare pe la 1936; New York-ul va disp?rea în urma unui cataclism; În anul 1958 America va descoperi raza/cristalul care d?dea putere locuitorilor Atlantidei; În jurul anului 1968 China se va converti la cre?tinism;
În 1933 lumea se va redresa din punct de vedere economic (ie?irea din Marea Criz? Economic?); Sufletele care tr?iau pe Atlantida se reîncarneaz? periodic – când se întâmpl? asta izbucnesc r?zboaie pe p?mânt; Atlantida este locul de unde a pornit cultura Egiptean? ?i cea sud-american?, iar dovada se g?se?te sub laba dreapt? a Sfinxului (n.r.-unii cercet?tori consider?, în urma unor teste, c? ar exista acolo o înc?pere)”. Dup? cum se poate observa, nu toate profe?iile sale s-au îndeplinit… De mentionat c? toate aceste preziceri au avut loc între anii 1925 ?i 1945.

 • Codul SECRET din BIBLIE. Ce se afl? în spatele cuvintelor din Cartea Sfânt? | VIDEO

Una dintre ideile predilecte ale lui Cayce a fost cea a reîncarn?rii. Conform acestuia, sufletele oamenilor trec printr-o perioada de tranzi?ie înainte de a se întrupa la diferite intervale de timp. Poate cea mai controversat? viziune a lui Cayce este cea legata de Iisus, pe care americanul l-a v?zut ca pe o reîncarnare a atlantului Amilius, primul legiuitor divin din istorie, a lui Adam, primul om, a lui Melchisedec ?i a lui Enoh, bunicul lui Noe!
La 1 ianuarie 1945, Cayce f?cea o ultim? ”declara?ie”: cea prin care î?i anun?a moartea. Dou? zile mai târziu, „Profetul adormit” se stingea din via?? l?nsând în urm? zeci de volume cu însemn?ri si previziuni pe care le realizase în timpul vie?ii. Nici pân? în ziua de azi speciali?tii nu au putut explica natura transelor ?i a viziunilor lui…
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Eqxx35A07r4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xc6YgS5W_QI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
CITI?I ?I:

 • Descoperire a Serviciului Secret American în Mun?ii Bucegi
 • Ce s-a g?sit în adâncuri. Potopul lui Noe a avut loc în Marea Neagr?
 • Povestea celei mai uimitoare prezic?toare din lume
 • Cine e noul STAR al umorului românesc

TOP 3 ARTICOLE RECOMANDATE DE EDITORII EVZ.RO:

 • Asasinatul e?uat din Vitan. Anchetatorii au o nou? ipotez? SURPRIZ?
 • Produsele MADE IN ROMANIA dau jos marfa multina?ionalelor de pe RAFTURI
 • DE ULTIM? OR?: Palestina e stat observator la ONU
Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: