Apoi, după ce episcopul Tiranion al Tirului suferă moarte martirică, este ales în locul acestuia. Metodie a cheltuit multă energie pentru a combate ereziile lui Origen, printre care preexistența sufletelor sau apocatastaza (mântuirea tuturor sufletelor la sfârșitul vremurilor). De asemenea, Metodie a proorocit căderea Constantinopolului. Va muri de moarte mucenicească la Chalcis, în Sicilia, în timpul împăratului Aurelian (270 – 275).