În unele cazuri, persoanele care îşi pierd locul de muncă întâmpină dificultăţi când vine vorba ca fostul angajator să le elibereze toate actele cerute în lege pentru a se putea înscrie la oficiul de şomaj. Este şi cazul Marianei B, din Sectorul 6, care a lucrat ca menajeră la una din ambasadele din Bucureşti. "A muncit cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată din 2007", explică soţul acesteia, Dumitru. În primăvara lui 2013, odată cu venirea unui nou ambasador au apărut noi reguli. Acesta le-a cerut tuturor angajaţilor să înveţe o limbă străină pentru a putea comunica cu personalul ambasadei.
Pentru că Mariana B. nu a putut îndeplini această cerinţă i s-a desfăcut contractul de muncă în decembrie, anul trecut. "I s-a dat un preaviz legal şi concediul de odihnă. Însă, nu i s-a dat şi oadeverinţă prin care să i se ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni lucrate, necesară la întocmirea dosarului de şomaj şi în baza căreia femeia putea obţine indemnizaţie", mai spune soţul femeii. Deşi a insistat telefonic de nenumărate ori pentru a obţine această adeverinţă, nu a avut succes. Fără acest act, dosarul de şomaj este incomplet şi prin urmare fe meia nu poa te primi in demnizaţia.
Cum se iese din impas
Juriştii de la Oficiile de Ocupare recomandă ca în astfel de situaţii persoana vizată să depună la dosarul de şomaj toate actele prevăzute de lege la Oficiul de care aparţine, mai puţin această adeverinţă pe care o pot înlocui cu o declaraţie în care să semnaleze întreaga situaţie.
"Agenţia poate cere angajatorului această adeverinţă", a explicat Nicoleta Bortea- Halmaghi, purtător de cuvânt la Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă.
Primirea indemnizaţiei de şomaj este direct legată de plata de către angajator a tuturor contribuţiilor sociale datorate statului. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat şi angajatorul nu a virat banii, singura soluţie legală pentru a primi drepturile de şomaj prevăzute de lege este acţiunea în instanţă.
Acte pentru dosarul de şomaj
● Decizie de încetare a contractului de muncă;
● Actul de identitate în original şi copie, – Certificatul de naştere în original şi copie;
● Certificatul de căsătorie în original şi copie, – Adeverinţă medicală din care să rezulte că eşti apt de muncă, – Adeverinţă de la fisc că nu realizezi venituri, – Declaraţie pe proprie răspundere că nu ai loc de muncă;
● Acte de studii şi de calificare;
● Adeverinţă de venit pe ultimele 12 luni eliberată de angajator.

Te-ar putea interesa și: