Primăria sectorului 3 a atribuit, pe 22 noiembrie anul trecut, un supercontract în valoare de 48.748.433 de lei, fără TVA, către două firme. Contra acestei sume, societăţile Concrete & Design Solutions şi Hachiko Design din Bucureşti trebuie să presteze "servicii de arhitectură şi servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termică a blocurilor din sectorul 3".
Studii costisitoare
Pentru acest contract a fost organizată o licitaţie, s-au prezentat trei ofertanţi, dar numai unul s-a calificat, respectiv asocierea dintre SC Concrete & Design Solutions şi Hachiko Design. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, prima firmă a fost înfiinţată pe 4 iunie 2013 şi este condusă de un anume Alexandru Bogdan Fulga, un tânăr de 34 de ani. Cealaltă societate, Hachiko Design, aparţine unui anume Dan Cojocaru şi este administrată de Oana Teodora Pandelea.
Lucrările au prevăzută o durată de 48 de luni de la data atribuirii contractului, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.
Potrivit caietului de sarcini, obiectul contractului îl constituie "întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3". Proiectul are în vedere mai multe etape, începând cu cea de "expertiză tehnică, auditul energetic şi certificatul de performanţă energetică aferent blocului de locuinţe înainte de realizarea lucrărilor de intervenţii (…), proiectul tehnic şi obţinerea certificatului de performanţă energetică aferent blocului de locuinţe după izolarea termică. Pe toată durata lucrărilor urmând să fie asigurate serviciile de asistenţă tehnică".
36.000 de lei pentru fiecare bloc
O altă primărie de sector a atribuit studiile aceleiaşi firme, dar cu 80% mai ieftin. Astfel, Primăria sectorului 6 a semnat un contract cu aceeaşi firmă, în luna mai 2012. Atunci, Hachiko Design a încasat 5.424.859 de lei fără TVA pentru "verificarea tehnică şi asistenţă tehnică pentru reabilitarea termică a unui număr de 273 de blocuri de locuinţe din sectorul 6 al Muncipiului Bucureşti, incluse în programul naţional de reabilitare".
Un calcul simplu arată că firma a primit pentru diverse studii, de la Primăria sectorului 6, aproape 20.000 de lei pentru "verificarea" fiecărui bloc.
Conform datelor oficiale ale Primăriei sector 3, în programul de reabilitare termică sunt incluse 1.319 de imobile. Pentru "analizarea, verificarea şi asistenţa tehnică" a acestora, Robert Negoiţă a plătit 36.000 de lei pentru fiecare imobil, adică cu 55% mai mult decât în sectorul 6.
Client vechi al statului
Primăria sectorului 3 nu are nimic de lămurit pe marginea acestui contract. După aproape trei luni, am primit un răspuns din partea administraţiei locale, în sensul că funcţionarii instituţiei au reuşit să descopere ceilalţi doi participanţi la licitaţie şi ne-au comunicat numele lor. Acestea nu sunt singurele afaceri cu statul derulate de firma Hachiko Design. Dan Cojocaru a mai obţinut un contract cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Măgurele. Contractul, în valoare de 7,45 milioane de lei fără TVA, "asigura elaborarea documentaţiilor tehnice şi prestarea serviciilor de asistenţă tehnică" şi a fost atribuit în luna noiembrie 2011. Un an mai târziu, firma raporta la Finanţe cinci angajaţi.