Evenimentul Zilei > Actualitate > Votantul USL: b?trân ?i de la ?ar?
Votantul USL: b?trân ?i de la ?ar?

Votantul USL: b?trân ?i de la ?ar?

Exit-poll-ul CSOP arat? c? ARD a fost votat în special în zona urban?, de cei cu vârste între 30-54 de ani, din Transilvania ?i Bucure?ti

Conform sondajului de opinie realizat de CSOP (Centrul pentru Studierea Opiniei ?i a Pie?ei), în mediul rural au votat pentru senatorii USL 54% dintre cei care s-au prezentat la urne, pentru ARD 17%, 11 % au preferat PP-DD, iar 7% UDMR. Au refuzat s? r?spund? la întreb?rile operatorilor de sondaj circa 9% dintre cei chestiona?i. În mediul urban num?rul celor care au votat pentru ARD a fost pu?in mai mare, de 20%, în timp ce 55% dintre aleg?tori au optat pentru USL, 9% pentru PP-DD ?i 4% pentru UDMR.
În ceea ce prive?te împ?r?irea pe regiuni, în Moldova 58% au votat pentru USL, 19% pentru ARD ?i 13% pentru PP-DD.

  • Un Parlament cu Opozi?ie firav?: USL – 60%, ARD – 16%

Cel mai mic scor al USL, în Ardeal
Procentajul cel mai sc?zut l-a ob?inut USL, a?a cum era de a?teptat, f?când o compara?ie cu alegerile anterioare, în Transilvania, unde a primit doar 47%; ARD a avut 20%, urmat de PP-DD cu 8% ?i UDMR, cu 14%. În Bucure?ti, USL a ob?inut un procentaj mare, egal cu cel realizat în Muntenia, 59%. De asemenea, 21% dintre bucure?teni au preferat ARD, 5% PP-DD, cel mai mic scor din ?ar? pentru forma?iunea lui Dan Diaconescu (în împ?r?irea pe regiuni istorice), iar UDMR a avut 1%, la fel ca PRM.
În ceea ce prive?te distribuirea voturilor pe criterii de vârst? ?i sex, sondajul CSOP relev? faptul c?, pentru Senat, acela?i num?r de femei ?i b?rba?i au preferat USL (55%) ?i ARD (19%); în timp ce b?rba?ii au votat 10% pentru PP-DD, 9% dintre femei având aceea?i op?iune, iar 4% dintre b?rba?i ?i 5% dintre femei au sus?inut UDMR.

  • Infla?ie de parlamentari. Pe ale?i nu-i mai încape Casa Poporului

Sus?in?torii USL au peste 55 de ani
Jum?tate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-29 de ani, au pus ?tampila în dreptul USL, 21% ARD, 12% PP-DD ?i 5% UDMR. Cei mai mul?i dintre sus?in?torii USL la aceste alegeri (59%) au peste 55 de ani. Din aceast? categorie de vârst? doar 16% au sus?inut ARD, 9% PP-DD ?i 5% UDMR. Persoanele cu vârste între 30-54 de ani au votat într-o propor?ie de 21% pentru ARD, 53% pentru USL ?i 10% pentru PP-DD.
La Camera Deputa?ilor, situa?ia este asem?n?toare. Atât în zona urban?, cât ?i în cea rural?, 54% dintre cei care au r?spuns la întreb?rile CSOP, au declarat c? au votat cu USL. Diferen?a apare în privin?a sus?in?torilor ARD, care sunt mai numero?i în ora?e (20%), fa?? de sate (17%).
USL a ob?inut cel mai mare scor (59%) în Muntenia, 58% în Bucure?ti, 57% în Moldova ?i, din nou, cel mai sc?zut în Transilvania, doar 46%. ARD a avut cel mai mare scor în Bucure?ti, 21%, urmat de Transilvania, cu 20%, apoi Moldova 18% ?i Muntenia 17%.

  • Cel mai ECHILIBRAT RAPORT USL-PDL din ?ar?. Descoper? jude?ul în care PDL mai respir?

Circa 1% din responden?i ?i-au anulat votul, cu un buletin ne?tampilat sau prin vot multiplu
Muntenia, prima la vot. Grosul aleg?torilor a venit din mediul rural, majoritatea sunt b?rba?i ?i au peste 55 de ani
Potrivit datelor colectate de CSOP, prezen?a la urne duminic? a fost de 41,4% la nivel na?ional. Dintre aleg?tori, 44,5 procente provin din mediul rural, în timp ce 39,5 la sut? sunt votan?i din mediul urban. Cea mai ridicat? prezen?? s-a înregistrat în Muntenia (45,6 la sut?), urmat? de Transilvania (39,5 procente), Moldova (39,3 la sut?) ?i Bucure?ti (38,9 procente).
Cât prive?te profilul votan?ilor în func?ie de sex, 53 la sut? din cei care s-au prezentat duminic? la vot au fost b?rba?i, restul de 47 de procente fiind femei. Pe categorie de vârst?, 46 la sut? dintre aleg?tori au între 30 ?i 54 de ani, 41 la sut? sunt votan?i peste 55 de ani ?i doar 13 procente dintre cei care au participat la scrutinul de acum dou? zile au între 18 ?i 29 de ani, potrivit informa?iilor culese de CSOP.

  • REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2012. CSOP: USL a câ?tigat cu 54,5%. Alian?a Dreptei este pe locul doi – 19%

Exit-poll-ul a fost realizat pe un e?antion de 22862 de persoane, interviurile fiind realizate la un num?r de 311 de sec?ii de votare din întreaga ?ar?, reprezentative din punctul de vedere al regiunii, mediului de reziden?? ?i al num?rului de aleg?tori. Marja de eroare a studiului este -/+ 1 la sut?, la un nivel de încredere de 99 de procente.

SEC?IUNE SPECIAL? – ALEGERI PARLAMENTARE 2012:

  • Cele mai interesante ?tiri despre alegeri
  • Rezultatele alegerilor parlamentare