Vor fi sancționate petrecerile care tulbură liniștea publică, indiferent că sunt organizate la sate sau în orașe

Vor fi sancționate petrecerile care tulbură liniștea publică, indiferent că sunt organizate la sate sau în orașe Sursa foto: arhiva EVZ

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că este neconstituțională sintagma din lege care reglementează diferit tulburarea liniștii publice în mediul urban faţă de rural. Curtea a apreciat că, în actuala formulare, se creează o inegalitate între locuitorii de la orașe și cei de la sate „sub aspectul garantării liniștii în spațiul de locuit, element component al dreptului la viață privată”.

Mai exact, în ședința din 5 iulie 2022, Curtea Constituțională a decis cu unanimitate de voturi o excepție și a stabilit că sintagma „în mediul urban” din cuprinsul art.2 pct.27) din Legea nr.61/1991 este neconstituțională.

Curtea a apreciat că, în actuala formulare, se creează o inegalitate între locuitorii din mediul urban și aceia din mediul rural ”sub aspectul garantării liniștii în spațiul de locuit, element component al dreptului la viață privată”.

Vor fi sancționați cei care organizează petreceri cu muzica dată tare

Dispoziția vizată se referă la declararea drept contravenție a ”organizării de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Judecătorii constituționali au admis excepţia de neconstituționalitate şi au constatat că este neconstituţională sintagma „în mediul urban” din cuprinsul art.2 pct. 27) din Legea 61/199l pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Punctul 27 al articolului 2 din Legea 61/199l spune: „Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban”.

CCR a stabilit că nu trebuie să se creează o inegalitate între locuitorii de la sate şi cei de la orașe

„În esenţă, Curtea a reţinut că art. 2 pct.27) din Legea 61/1991 reglementează o contravenţie în scopul asigurării respectării vieţii private în sfera relaţiilor dintre particulari, însă norma contravenţională protejează drepturile persoanelor din mediul urban.

Ca urmare, Curtea a reţinut că între locuitorii din mediul urban şi aceia din mediul rural se creează o inegalitate sub aspectul garantării liniştii în spaţiul de locuit, element component al dreptului la viaţă privată.

Tratamentul juridic diferit reglementat nu are la bază un criteriu obiectiv, de vreme ce rezultatul faptei ilicite - tulburarea liniştii - este acelaşi pentru toţi locuitorii, indiferent că sunt în mediul rural sau urban”, se mai arată în comunicatul CCR, relatat de Agerpres.